Curium

96
Cm
Skupina
n/a
Perioda
7
Blok
f
Protony
Electrons
Neutrony
96
96
151
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
96
Atomová hmotnost
[247]
Mass Number
247
Kategorie
Aktinoidy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ano
Curium is named after Madame Curie and her husband Pierre Curie
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
Curium was discovered by Glenn T. Seaborg, Ralph A. James and Albert Ghiorso in 1944 at the University of California, Berkeley.

It was produced by bombarding plutonium with alpha particles during the Manhattan Project.

Curium metal was produced only in 1951 by reduction of curium fluoride with barium.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f7 6d1 7s2
Cm
Curium accumulates in the bones, lungs and liver, where it promotes cancer
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
13,51 g/cm3
Teplota tání
1613,15 K | 1340 °C | 2444 °F
Teplota varu
3383,15 K | 3110 °C | 5630 °F
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
Illustration
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Illustration of curium
CAS Number
7440-51-9
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
174 pm
Kovalentní poloměr
169 pm
Elektronegativita
1,3 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
5,9915 eV
Molární objem
18,28 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,1 W/cm·K
Oxidační čísla
3, 4
Aplikace
Curium is mainly used for scientific research purposes.

Curium is a common starting material for the production of higher transuranic elements and transactinides.

The most practical application of 244Cm is as α-particle source in the alpha particle X-ray spectrometers (APXS).
Curium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
233Cm, 234Cm, 235Cm, 236Cm, 237Cm, 238Cm, 239Cm, 240Cm, 241Cm, 242Cm, 243Cm, 244Cm, 245Cm, 246Cm, 247Cm, 248Cm, 249Cm, 250Cm, 251Cm, 252Cm