Americium

95
Am
Skupina
n/a
Perioda
7
Blok
f
Protony
Electrons
Neutrony
95
95
148
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
95
Atomová hmotnost
[243]
Mass Number
243
Kategorie
Aktinoidy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ano
Named after America
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
Americium-241 was first identified in 1944 by Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan and Albert Ghiorso at the metallurgical laboratory at the University of Chicago.

It was produced by irradiating plutonium with neutrons during the Manhattan Project.

Americium was first isolated as a pure compound by Burris Cunningham in 1945, at the University of Chicago.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f7 7s2
Am
Americium often enters landfills from discarded smoke detectors
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
13,69 g/cm3
Teplota tání
1449,15 K | 1176 °C | 2148,8 °F
Teplota varu
2880,15 K | 2607 °C | 4724,6 °F
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
A
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Bionerd)
A small disc of Am-241 under the microscope
CAS Number
7440-35-9
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
173 pm
Kovalentní poloměr
180 pm
Elektronegativita
1,3 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
5,9738 eV
Molární objem
17,78 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,1 W/cm·K
Oxidační čísla
2, 3, 4, 5, 6
Aplikace
Americium is used in commercial ionization chamber smoke detectors, as well as in neutron sources and industrial gauges.

Americium-241 has been used as a portable source of both gamma rays and alpha particles for a number of medical and industrial uses.

It is also used as a target material in nuclear research to make even heavier elements.
Americium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
229Am, 231Am, 232Am, 233Am, 234Am, 235Am, 236Am, 237Am, 238Am, 239Am, 240Am, 241Am, 242Am, 243Am, 244Am, 245Am, 246Am, 247Am, 248Am, 249Am