Název
Značka
Ac
Ac
Atomové číslo
89
89
Skupina
n/a
n/a
Perioda
7
7
Blok
f
f
Hojnost v zemské kůře
n/a
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
n/a
Hlavní vlastnosti
Atomová hmotnost
[227]
[227]
Kategorie
Aktinoidy
Aktinoidy
Barva
Stříbrná
Stříbrná
Radioaktivní
Ano
Ano
Krystalografická soustava
Krychlová plošně centrovaná
Krychlová plošně centrovaná
Fyzické vlastnosti
Hustota (g/cm3)
10,07
10,07
Skupenství
Pevná
Pevná
Teplota tání
1323,15 K | 1050 °C | 1922 °F
1323,15 K | 1050 °C | 1922 °F
Teplota varu
3471,15 K | 3198 °C | 5788,4 °F
3471,15 K | 3198 °C | 5788,4 °F
Skupenské teplo tání (kJ/mol)
14
14
Skupenské teplo varu (kJ/mol)
400
400
Měrná tepelná kapacita (J/g·K)
0,12
0,12
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
-
Kovalentní poloměr
215 pm
215 pm
Elektronegativita (Paulingova stupnice)
1,1
1,1
Ionizační potenciál (eV)
5,17
5,17
Molární objem (cm3/mol)
22,54
22,54
Tepelná vodivost (W/cm·K)
0,12
0,12
Oxidační čísla
3
3
Elektronová konfigurace
[Rn] 6d1 7s2
[Rn] 6d1 7s2
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2