Neptunium

93
Np
Skupina
n/a
Perioda
7
Blok
f
Protony
Electrons
Neutrony
93
93
144
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
93
Atomová hmotnost
[237]
Mass Number
237
Kategorie
Aktinoidy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ano
Named after the planet Neptune
Krystalografická soustava
Orthorhombická
Historie
Neptunium was the first synthetic transuranium element of the actinide series to be discovered.

Neptunium was first produced by Edwin McMillan and Philip H. Abelson in 1940 at Berkeley Radiation Laboratory of the University of California.

The team produced the neptunium isotope 239Np by bombarding uranium with slow moving neutrons.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f4 6d1 7s2
Np
Neptunium is obtained as a by-product from nuclear reactors
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
20,45 g/cm3
Teplota tání
910,15 K | 637 °C | 1178,6 °F
Teplota varu
4273,15 K | 4000 °C | 7232 °F
Skupenské teplo tání
10 kJ/mol
Skupenské teplo varu
335 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
Edwin
Autorská práva obrázku: scienceworld.ro
Edwin McMillan, one of the discoverer of the element
CAS Number
7439-99-8
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
155 pm
Kovalentní poloměr
190 pm
Elektronegativita
1,36 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
6,2657 eV
Molární objem
11,62 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,063 W/cm·K
Oxidační čísla
3, 4, 5, 6, 7
Aplikace
Neptunium is used mainly for research purposes.

When bombarded with neutrons 237Np is used to produce 238Pu which is used for spacecraft generators and terrestrial navigation beacons.

237Np is used in devices for detecting high-energy neutrons.
Neptunium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
225Np, 226Np, 227Np, 228Np, 229Np, 230Np, 231Np, 232Np, 233Np, 234Np, 235Np, 236Np, 237Np, 238Np, 239Np, 240Np, 241Np, 242Np, 243Np, 244Np