Uran

92
U
Skupina
n/a
Perioda
7
Blok
f
Protony
Electrons
Neutrony
92
92
146
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
92
Atomová hmotnost
238,02891
Mass Number
238
Kategorie
Aktinoidy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ano
Named after the planet Uranus
Krystalografická soustava
Orthorhombická prostorově centrovaná
Historie
Uranium was discovered in 1789 by the German chemist Martin Heinrich Klaproth.

In 1841, Eugène-Melchior Péligot isolated the first sample of uranium metal by heating uranium tetrachloride with potassium.

Antoine Henri Becquerel discovered radioactivity by using uranium in 1896.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f3 6d1 7s2
U
Uranium-235 was the first isotope that was found to be fissile
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
18,95 g/cm3
Teplota tání
1405,35 K | 1132,2 °C | 2069,96 °F
Teplota varu
4404,15 K | 4131 °C | 7467,8 °F
Skupenské teplo tání
14 kJ/mol
Skupenské teplo varu
420 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,116 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,00018%
Hojnost ve vesmíru
2×10-8%
A
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Zxctypo)
A billet of highly enriched uranium
CAS Number
7440-61-1
PubChem CID Number
23989
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
156 pm
Kovalentní poloměr
196 pm
Elektronegativita
1,38 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
6,1941 eV
Molární objem
12,59 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,276 W/cm·K
Oxidační čísla
3, 4, 5, 6
Aplikace
Uranium is used as fuel for nuclear power plants.

Uranium is used as a colorant in uranium glass, producing orange-red to lemon yellow hues.

It was also used for tinting and shading in early photography.

The major application of uranium in the military sector is in high-density penetrators.
Uran je jedovatý a vysoce radioaktivní
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
215U, 216U, 217U, 218U, 219U, 220U, 221U, 222U, 223U, 224U, 225U, 226U, 227U, 228U, 229U, 230U, 231U, 232U, 233U, 234U, 235U, 236U, 237U, 238U, 239U, 240U, 241U, 242U