Francium

87
Fr
Skupina
1
Perioda
7
Blok
s
Protony
Electrons
Neutrony
87
87
136
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
87
Atomová hmotnost
[223]
Mass Number
223
Kategorie
Alkalické kovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ano
Francium was named after France
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Francium was discovered in 1939 by Marguerite Perey of the Curie Institute in Paris, France.

It was discovered when she was researching the radioactive decay of actinium-227.

Marguerite Perey discovered that francium-223 is made naturally when actinium-227 emits an alpha-particle.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Elektronová konfigurace
[Rn] 7s1
Fr
Francium was the last element discovered in nature, rather than by synthesis
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
1,87 g/cm3
Teplota tání
296,15 K | 23 °C | 73,4 °F
Teplota varu
950,15 K | 677 °C | 1250,6 °F
Skupenské teplo tání
2 kJ/mol
Skupenské teplo varu
65 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
Illustration
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Illustration of francium
CAS Number
7440-73-5
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
260 pm
Kovalentní poloměr
348 pm
Elektronegativita
0,7 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
4,0727 eV
Molární objem
71,07 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,15 W/cm·K
Oxidační čísla
1
Aplikace
Due to its instability and rarity, there are no commercial applications for francium.

It has been used for research purposes in the fields of biology and of atomic structure.

Its use as a potential diagnostic aid for various cancers has also been explored, but this application has been deemed impractical.
Francium je vysoce radioaktivní
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
199Fr, 200Fr, 201Fr, 202Fr, 203Fr, 204Fr, 205Fr, 206Fr, 207Fr, 208Fr, 209Fr, 210Fr, 211Fr, 212Fr, 213Fr, 214Fr, 215Fr, 216Fr, 217Fr, 218Fr, 219Fr, 220Fr, 221Fr, 222Fr, 223Fr, 224Fr, 225Fr, 226Fr, 227Fr, 228Fr, 229Fr, 230Fr, 231Fr, 232Fr