Radon

86
Rn
Skupina
18
Perioda
6
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
86
86
136
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
86
Atomová hmotnost
[222]
Mass Number
222
Kategorie
Vzácné plyny
Barva
Bezbarvý
Radioaktivní
Ano
The name was derived from radium; called niton at first, from the Latin word nitens meaning shining
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Radon was discovered in 1900 by Friedrich Ernst Dorn in Halle, Germany.

He reported some experiments in which he noticed that radium compounds emanate a radioactive gas.

In 1910, Sir William Ramsay and Robert Whytlaw-Gray isolated radon, determined its density, and determined that it was the heaviest known gas.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 18, 8
Elektronová konfigurace
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Rn
Upon condensation, radon glows because of the intense radiation it produces
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Plyn
Hustota
0,00973 g/cm3
Teplota tání
202 K | -71,15 °C | -96,07 °F
Teplota varu
211,3 K | -61,85 °C | -79,33 °F
Skupenské teplo tání
3 kJ/mol
Skupenské teplo varu
17 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,094 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
Illustration
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Illustration of radon
CAS Number
10043-92-2
PubChem CID Number
24857
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
120 pm
Kovalentní poloměr
150 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
10,7485 eV
Molární objem
50,5 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,0000364 W/cm·K
Oxidační čísla
2, 4, 6
Aplikace
Radon is used in hydrologic research that studies the interaction between ground water and streams.

Radon has been produced commercially for use in radiation therapy.

Radon has been used in implantable seeds, made of gold or glass, primarily used to treat cancers.
Radon je vysoce radioaktivní a karcinogenní
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
195Rn, 196Rn, 197Rn, 198Rn, 199Rn, 200Rn, 201Rn, 202Rn, 203Rn, 204Rn, 205Rn, 206Rn, 207Rn, 208Rn, 209Rn, 210Rn, 211Rn, 212Rn, 213Rn, 214Rn, 215Rn, 216Rn, 217Rn, 218Rn, 219Rn, 220Rn, 221Rn, 222Rn, 223Rn, 224Rn, 225Rn, 226Rn, 227Rn, 228Rn