Astat

85
At
Skupina
17
Perioda
6
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
85
85
125
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
85
Atomová hmotnost
[210]
Mass Number
210
Kategorie
Halogeny
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ano
From the Greek astatos meaning unstable
Krystalografická soustava
n/a
Historie
In 1869, existence of astatine was first predicted by Russian chemist Dmitri Mendeleev and called the element eka-iodine.

In 1940, Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie, and Emilio Segrè isolated the element at the University of California, Berkeley.

Instead of searching for the element in nature, the scientists created it by bombarding bismuth-209 with alpha particles.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 18, 7
Elektronová konfigurace
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
At
Astatine is preferentially concentrated in the thyroid gland
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
7 g/cm3
Teplota tání
575,15 K | 302 °C | 575,6 °F
Teplota varu
610,15 K | 337 °C | 638,6 °F
Skupenské teplo tání
6 kJ/mol
Skupenské teplo varu
40 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
Emilio
Autorská práva obrázku: pauli.uni-muenster.de
Emilio Segrè, one of the discoverer of the element
CAS Number
7440-68-8
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
150 pm
Elektronegativita
2,2 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
9,3 eV
Molární objem
30 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,017 W/cm·K
Oxidační čísla
-1, 1, 3, 5, 7
Aplikace
The newly formed astatine-211 is important in nuclear medicine.

Once produced, astatine must be used quickly, as it decays with a half-life of 7.2 hours.

Astatine-211 can be used for targeted alpha particle radiotherapy, since it decays either via emission of an alpha particle.
Astat je vysoce radioaktivní
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
193At, 194At, 195At, 196At, 197At, 198At, 199At, 200At, 201At, 202At, 203At, 204At, 205At, 206At, 207At, 208At, 209At, 210At, 211At, 212At, 213At, 214At, 215At, 216At, 217At, 218At, 219At, 220At, 221At, 222At, 223At