Polonium

84
Po
Skupina
16
Perioda
6
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
84
84
126
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
84
Atomová hmotnost
[210]
Mass Number
210
Kategorie
Polokovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ano
Named after Poland, native country of Madam Curie
Krystalografická soustava
Kubická
Historie
Polonium was discovered by Marie and Pierre Curie in 1898 in Paris.

This element was the first one discovered by the Curies while they were investigating the cause of pitchblende radioactivity.

The dangers of working with radioactive elements were not known when the Curies made their discoveries.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 18, 6
Elektronová konfigurace
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
Po
Polonium is obtained by irradiating bismuth with high-energy neutrons or protons
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
9,196 g/cm3
Teplota tání
527,15 K | 254 °C | 489,2 °F
Teplota varu
1235,15 K | 962 °C | 1763,6 °F
Skupenské teplo tání
13 kJ/mol
Skupenské teplo varu
100 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
Pierre
Autorská práva obrázku: hp.ujf.cas.cz
Pierre and Marie Curie in the laboratory
CAS Number
7440-08-6
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
168 pm
Kovalentní poloměr
140 pm
Elektronegativita
2,00 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
8,417 eV
Molární objem
22,23 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,2 W/cm·K
Oxidační čísla
-2, 2, 4, 6
Aplikace
Polonium is used to eliminate static electricity produced during processes such as rolling paper, wire and sheet metal.

Polonium can be mixed or alloyed with beryllium to provide a source of neutrons.

It is also used in anti-static brushes to eliminate dust on photographic film.
Polonium je vysoce nebezpečné a radioaktivní
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
188Po, 189Po, 190Po, 191Po, 192Po, 193Po, 194Po, 195Po, 196Po, 197Po, 198Po, 199Po, 200Po, 201Po, 202Po, 203Po, 204Po, 205Po, 206Po, 207Po, 208Po, 209Po, 210Po, 211Po, 212Po, 213Po, 214Po, 215Po, 216Po, 217Po, 218Po, 219Po, 220Po