Olovo

82
Pb
Skupina
14
Perioda
6
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
82
82
125
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
82
Atomová hmotnost
207,2
Mass Number
207
Kategorie
Nepřechodné kovy
Barva
Břidlicově šedá
Radioaktivní
Ne
From the Latin word plumbum
Krystalografická soustava
Krychlová plošně centrovaná
Historie
Metallic lead beads dating back to 6400 BC have been found in Çatalhöyük in modern-day Turkey.

The Romans also used lead in molten form to secure iron pins that held together large limestone blocks in certain monumental buildings.

In alchemy, lead was thought to be the oldest metal and was associated with the planet Saturn.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 18, 4
Elektronová konfigurace
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
Pb
Pencil leads in wooden pencils have never been made from lead
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
11,342 g/cm3
Teplota tání
600,61 K | 327,46 °C | 621,43 °F
Teplota varu
2022,15 K | 1749 °C | 3180,2 °F
Skupenské teplo tání
4,77 kJ/mol
Skupenské teplo varu
178 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,129 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,00099%
Hojnost ve vesmíru
1×10-6%
Ultrapure
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Ultrapure lead bead
CAS Number
7439-92-1
PubChem CID Number
5352425
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
175 pm
Kovalentní poloměr
146 pm
Elektronegativita
2,33 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
7,4167 eV
Molární objem
18,17 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,353 W/cm·K
Oxidační čísla
-4, 2, 4
Aplikace
Large quantities of lead, both as the metal and as the dioxide, are used in storage batteries.

Lead is used as electrodes in the process of electrolysis.

It is added to brass to reduce machine tool wear.

Lead, in either pure form or alloyed with tin, or antimony is the traditional material for bullets and shot in firearms use.
Olovo a jeho sloučeniny jsou jedovaté
Izotopy
Stabilní izotopy
204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb
Nestabilní izotopy
178Pb, 179Pb, 180Pb, 181Pb, 182Pb, 183Pb, 184Pb, 185Pb, 186Pb, 187Pb, 188Pb, 189Pb, 190Pb, 191Pb, 192Pb, 193Pb, 194Pb, 195Pb, 196Pb, 197Pb, 198Pb, 199Pb, 200Pb, 201Pb, 202Pb, 203Pb, 205Pb, 209Pb, 210Pb, 211Pb, 212Pb, 213Pb, 214Pb, 215Pb