Zlato

79
Au
Skupina
11
Perioda
6
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
79
79
118
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
79
Atomová hmotnost
196,966569
Mass Number
197
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Zlatá
Radioaktivní
Ne
From the Latin word aurum meaning gold
Krystalografická soustava
Krychlová plošně centrovaná
Historie
Gold has been known since prehistoric times and was the first metal used by humans.

Gold artifacts dated to 5000 years ago have been found in Egyptian tombs.

Gold of 98% purity has been found in Nahal Qunah in the ancient kingdom of Israel, dating from about 6000 years ago.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 18, 1
Elektronová konfigurace
[Xe] 4f14 5d10 6s1
Au
India is the world's largest single consumer of gold
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
19,282 g/cm3
Teplota tání
1337,35 K | 1064,2 °C | 1947,56 °F
Teplota varu
3129,15 K | 2856 °C | 5172,8 °F
Skupenské teplo tání
12,5 kJ/mol
Skupenské teplo varu
330 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,129 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
3,1×10-7%
Hojnost ve vesmíru
6×10-8%
Synthetic
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Synthetic made gold crystals by the chemical transport reaction in chlorine gas
CAS Number
7440-57-5
PubChem CID Number
23985
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
144 pm
Kovalentní poloměr
136 pm
Elektronegativita
2,54 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
9,2255 eV
Molární objem
10,2 cm3/mol
Tepelná vodivost
3,17 W/cm·K
Oxidační čísla
-1, 1, 2, 3, 5
Aplikace
Gold is used in coinage and is a standard for monetary systems in many countries.

It is also extensively used for jewelry, decoration, dental work, and for plating.

Gold is used widely in microelectronic circuits to ensure reliable, corrosion-resistant and static-free performance.

Gold leaf, flake or dust is used in some gourmet foods as decorative ingredient.
Zlato je považováno za netoxické
Izotopy
Stabilní izotopy
197Au
Nestabilní izotopy
169Au, 170Au, 171Au, 172Au, 173Au, 174Au, 175Au, 176Au, 177Au, 178Au, 179Au, 180Au, 181Au, 182Au, 183Au, 184Au, 185Au, 186Au, 187Au, 188Au, 189Au, 190Au, 191Au, 192Au, 193Au, 194Au, 195Au, 196Au, 198Au, 199Au, 200Au, 201Au, 202Au, 203Au, 204Au, 205Au