Ytterbium

70
Yb
Skupina
n/a
Perioda
6
Blok
f
Protony
Electrons
Neutrony
70
70
103
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
70
Atomová hmotnost
173,054
Mass Number
173
Kategorie
Lanthanoidy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
Ytterbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Krystalografická soustava
Krychlová plošně centrovaná
Historie
Ytterbium was discovered by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac in the year 1878.

In 1907, in Paris, George Urbain separated ytterbia into two constituents.

Ytterbium metal was first made in 1937 by Klemm and Bonner by heating ytterbium chloride and potassium together.

A relatively pure sample of the metal was obtained only in 1953.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 8, 2
Elektronová konfigurace
[Xe] 4f14 6s2
Yb
Ytterbium is recovered commercially from monazite sand
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
6,965 g/cm3
Teplota tání
1097,15 K | 824 °C | 1515,2 °F
Teplota varu
1469,15 K | 1196 °C | 2184,8 °F
Skupenské teplo tání
7,7 kJ/mol
Skupenské teplo varu
160 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,155 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,00028%
Hojnost ve vesmíru
2×10-7%
Ultrapure
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Ultrapure ytterbium
CAS Number
7440-64-4
PubChem CID Number
23992
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
176 pm
Kovalentní poloměr
187 pm
Elektronegativita
1,1 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
6,2542 eV
Molární objem
24,79 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,349 W/cm·K
Oxidační čísla
2, 3
Aplikace
Ytterbium fiber laser amplifiers are used in marking and engraving.

Ytterbium compounds are also used as catalysts in the organic chemical industry.

Ytterbium can be used as a dopant to help improve the grain refinement, strength, and other mechanical properties of stainless steel.
Ytterbium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilní izotopy
168Yb, 170Yb, 171Yb, 172Yb, 173Yb, 174Yb, 176Yb
Nestabilní izotopy
148Yb, 149Yb, 150Yb, 151Yb, 152Yb, 153Yb, 154Yb, 155Yb, 156Yb, 157Yb, 158Yb, 159Yb, 160Yb, 161Yb, 162Yb, 163Yb, 164Yb, 165Yb, 166Yb, 167Yb, 169Yb, 175Yb, 177Yb, 178Yb, 179Yb, 180Yb, 181Yb