Lutecium

71
Lu
Skupina
n/a
Perioda
6
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
71
71
104
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
71
Atomová hmotnost
174,9668
Mass Number
175
Kategorie
Lanthanoidy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
Lutetia is the ancient name for Paris
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
French chemist Georges Urbain successfully separated lutetium from ytterbia in 1907 in Paris.

Austrian scientist Carl Auer von Welsbach and American chemist Charles James also succeeded in isolating lutetium independently in the same year.

Pure lutetium metal was first produced in 1953.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 9, 2
Elektronová konfigurace
[Xe] 4f14 5d1 6s2
Lu
Lutetium was the last natural rare earth element to be discovered
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
9,84 g/cm3
Teplota tání
1925,15 K | 1652 °C | 3005,6 °F
Teplota varu
3675,15 K | 3402 °C | 6155,6 °F
Skupenské teplo tání
22 kJ/mol
Skupenské teplo varu
415 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,154 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,000056%
Hojnost ve vesmíru
1×10-8%
Ultrapure
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Ultrapure piece of lutetium
CAS Number
7439-94-3
PubChem CID Number
23929
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
174 pm
Kovalentní poloměr
187 pm
Elektronegativita
1,27 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
5,4259 eV
Molární objem
17,78 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,164 W/cm·K
Oxidační čísla
3
Aplikace
Lutetium oxide is used to make catalysts for cracking hydrocarbons in the petrochemical industry.

Lutetium aluminum garnet has been proposed for use as a lens material in high refractive index immersion lithography.

Lutetium is used as a phosphor in LED light bulbs.
Lutetium is considered to be non toxic
Izotopy
Stabilní izotopy
175Lu
Nestabilní izotopy
150Lu, 151Lu, 152Lu, 153Lu, 154Lu, 155Lu, 156Lu, 157Lu, 158Lu, 159Lu, 160Lu, 161Lu, 162Lu, 163Lu, 164Lu, 165Lu, 166Lu, 167Lu, 168Lu, 169Lu, 170Lu, 171Lu, 172Lu, 173Lu, 174Lu, 176Lu, 177Lu, 178Lu, 179Lu, 180Lu, 181Lu, 182Lu, 183Lu, 184Lu