Dusík

7
N
Skupina
15
Perioda
2
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
7
7
7
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
7
Atomová hmotnost
14,0067
Mass Number
14
Kategorie
Ostatní nekovy
Barva
Bezbarvý
Radioaktivní
Ne
Z latinského slova nitrum, řeckého nitron, ledkotvorný; a genes, formování
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
Nitrogen is considered to have been discovered by Scottish physician Daniel Rutherford in 1772, who called it noxious air or fixed air.

It was also studied at about the same time by Carl Wilhelm Scheele, Henry Cavendish and Joseph Priestley.

In 1790 the French chemist Jean-Antoine-Claude Chaptal named the element nitrogen.
Elektronů v obalu
2, 5
Elektronová konfigurace
[He] 2s2 2p3
N
Nitrogen is present in all living organisms, in proteins, nucleic acids and other molecules
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Plyn
Hustota
0,0012506 g/cm3
Teplota tání
63,15 K | -210 °C | -346 °F
Teplota varu
77,36 K | -195,79 °C | -320,42 °F
Skupenské teplo tání
0,36 kJ/mol
Skupenské teplo varu
2,79 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
1,04 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,002%
Hojnost ve vesmíru
0,1%
Vial
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure nitrogen
CAS Number
7727-37-9
PubChem CID Number
947
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
56 pm
Kovalentní poloměr
71 pm
Elektronegativita
3,04 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
14,5341 eV
Molární objem
17,3 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,0002598 W/cm·K
Oxidační čísla
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
Aplikace
Nitrogen is used to produce ammonia and fertilizers, vital for current food production methods.

Liquid nitrogen is used as a refrigerant.

Nitric acid is used as an oxidizing agent in liquid fueled rockets.

Nitrogen is a constituent of molecules in every major drug class in pharmacology and medicine.
Rapid release of nitrogen gas into an enclosed space can displace oxygen, and therefore represents an asphyxiation hazard
Izotopy
Stabilní izotopy
14N, 15N
Nestabilní izotopy
10N, 11N, 12N, 13N, 16N, 17N, 18N, 19N, 20N, 21N, 22N, 23N, 24N, 25N