Gadolinium

64
Gd
Skupina
n/a
Perioda
6
Blok
f
Protony
Electrons
Neutrony
64
64
93
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
64
Atomová hmotnost
157,25
Mass Number
157
Kategorie
Lanthanoidy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
From gadolinite, a mineral named for Gadolin, a Finnish chemist
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
Gadolinium was first detected spectroscopically in 1880 by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac who separated its oxide.

He observed spectroscopic lines due to gadolinium in samples of gadolinite and in the separate mineral cerite.

The metal was isolated by Paul Emile Lecoq de Boisbaudran in 1886.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 25, 9, 2
Elektronová konfigurace
[Xe] 4f7 5d1 6s2
Gd
Gadolinium has the highest neutron cross-section among any stable nuclides
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
7,895 g/cm3
Teplota tání
1585,15 K | 1312 °C | 2393,6 °F
Teplota varu
3546,15 K | 3273 °C | 5923,4 °F
Skupenské teplo tání
10 kJ/mol
Skupenské teplo varu
305 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,236 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,00052%
Hojnost ve vesmíru
2×10-7%
Ultrapure
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Ultrapure amorphous gadolinium
CAS Number
7440-54-2
PubChem CID Number
23982
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
180 pm
Kovalentní poloměr
196 pm
Elektronegativita
1,2 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
6,1501 eV
Molární objem
19,9 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,106 W/cm·K
Oxidační čísla
1, 2, 3
Aplikace
Gadolinium is used to make gadolinium yttrium garnets which have microwave applications.

It is also used in intravenous radiocontrast agents in magnetic resonance imaging (MRI).

Gadolinium compounds are used for making green phosphors for color TV tubes, and in manufacturing compact discs.
Gadolinium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilní izotopy
154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd, 160Gd
Nestabilní izotopy
134Gd, 135Gd, 136Gd, 137Gd, 138Gd, 139Gd, 140Gd, 141Gd, 142Gd, 143Gd, 144Gd, 145Gd, 146Gd, 147Gd, 148Gd, 149Gd, 150Gd, 151Gd, 152Gd, 153Gd, 159Gd, 161Gd, 162Gd, 163Gd, 164Gd, 165Gd, 166Gd, 167Gd, 168Gd, 169Gd