Europium

63
Eu
Skupina
n/a
Perioda
6
Blok
f
Protony
Electrons
Neutrony
63
63
89
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
63
Atomová hmotnost
151,964
Mass Number
152
Kategorie
Lanthanoidy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
Europium was named after Europe
Krystalografická soustava
Kubická prostorově centrovaná
Historie
Europium was first found by Paul Émile Lecoq de Boisbaudran in 1890.

In 1896, French chemist Eugène-Antole Demarçay identified spectroscopic lines in ‘samarium' caused by europium.

He successfully isolated europium in 1901 using repeated crystallizations of samarium magnesium nitrate.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 25, 8, 2
Elektronová konfigurace
[Xe] 4f7 6s2
Eu
Europium is the most reactive rare earth element
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
5,243 g/cm3
Teplota tání
1099,15 K | 826 °C | 1518,8 °F
Teplota varu
1802,15 K | 1529 °C | 2784,2 °F
Skupenské teplo tání
9,2 kJ/mol
Skupenské teplo varu
175 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,182 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,00018%
Hojnost ve vesmíru
5×10-8%
Weakly
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Weakly oxidized europium, hence slightly yellowish
CAS Number
7440-53-1
PubChem CID Number
23981
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
180 pm
Kovalentní poloměr
198 pm
Elektronegativita
1,2 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
5,6704 eV
Molární objem
20,8 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,139 W/cm·K
Oxidační čísla
2, 3
Aplikace
Europium is used in the manufacture of fluorescent glass.

It is also used in the anti-counterfeiting phosphors in Euro banknotes.

Europium-doped plastic has been used as a laser material.

Europium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Europium is considered to be mildly toxic
Izotopy
Stabilní izotopy
151Eu, 153Eu
Nestabilní izotopy
130Eu, 131Eu, 132Eu, 133Eu, 134Eu, 135Eu, 136Eu, 137Eu, 138Eu, 139Eu, 140Eu, 141Eu, 142Eu, 143Eu, 144Eu, 145Eu, 146Eu, 147Eu, 148Eu, 149Eu, 150Eu, 152Eu, 154Eu, 155Eu, 156Eu, 157Eu, 158Eu, 159Eu, 160Eu, 161Eu, 162Eu, 163Eu, 164Eu, 165Eu, 166Eu, 167Eu