Samarium

62
Sm
Skupina
n/a
Perioda
6
Blok
f
Protony
Electrons
Neutrony
62
62
88
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
62
Atomová hmotnost
150,36
Mass Number
150
Kategorie
Lanthanoidy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
From samarskite, a mineral named after Russian mine official, Col. Samarski
Krystalografická soustava
Rhomboedrální
Historie
In 1853, Jean Charles Galissard de Marignac discovered samarium when he found lines in mineral spectra.

Paul Émile Lecoq de Boisbaudran isolated a samarium salt in Paris in 1879 from the mineral samarskite and identified a new element in it via sharp optical absorption lines.

The pure element was produced only in 1901 by Eugène-Anatole Demarçay.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 24, 8, 2
Elektronová konfigurace
[Xe] 4f6 6s2
Sm
Samarium metal can be produced by reducing the oxide with lanthanum
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
7,52 g/cm3
Teplota tání
1345,15 K | 1072 °C | 1961,6 °F
Teplota varu
2067,15 K | 1794 °C | 3261,2 °F
Skupenské teplo tání
8,6 kJ/mol
Skupenské teplo varu
175 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,197 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,0006%
Hojnost ve vesmíru
5×10-7%
Ultrapure
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Ultrapure sublimated samarium
CAS Number
7440-19-9
PubChem CID Number
23951
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
180 pm
Kovalentní poloměr
198 pm
Elektronegativita
1,17 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
5,6437 eV
Molární objem
20,0 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,133 W/cm·K
Oxidační čísla
2, 3
Aplikace
Samarium's main use is in samarium-cobalt alloy magnets for headphones, small motors and pickups for some electric guitars.

Radioactive samarium-153 is used to kill cancer cells in the treatment of lung cancer, prostate cancer, breast cancer and osteosarcoma.

Samarium and its compounds are also used as catalyst and chemical reagent.
Samarium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilní izotopy
144Sm, 149Sm, 150Sm, 152Sm, 154Sm
Nestabilní izotopy
128Sm, 129Sm, 130Sm, 131Sm, 132Sm, 133Sm, 134Sm, 135Sm, 136Sm, 137Sm, 138Sm, 139Sm, 140Sm, 141Sm, 142Sm, 143Sm, 145Sm, 146Sm, 147Sm, 148Sm, 151Sm, 153Sm, 155Sm, 156Sm, 157Sm, 158Sm, 159Sm, 160Sm, 161Sm, 162Sm, 163Sm, 164Sm, 165Sm