Praseodym

59
Pr
Skupina
n/a
Perioda
6
Blok
f
Protony
Electrons
Neutrony
59
59
82
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
59
Atomová hmotnost
140,90765
Mass Number
141
Kategorie
Lanthanoidy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
From the Greek word prasios, green, and didymos, twin
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
Praseodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure metallic praseodymium was first produced in 1931.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 21, 8, 2
Elektronová konfigurace
[Xe] 4f3 6s2
Pr
Praseodymium is usually stored under a light mineral oil or sealed in glass
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
6,773 g/cm3
Teplota tání
1208,15 K | 935 °C | 1715 °F
Teplota varu
3793,15 K | 3520 °C | 6368 °F
Skupenské teplo tání
6,9 kJ/mol
Skupenské teplo varu
330 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,193 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,00086%
Hojnost ve vesmíru
2×10-7%
Ultrapure
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Ultrapure praseodymium pieces under argon
CAS Number
7440-10-0
PubChem CID Number
23942
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
182 pm
Kovalentní poloměr
203 pm
Elektronegativita
1,13 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
5,473 eV
Molární objem
20,8 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,125 W/cm·K
Oxidační čísla
2, 3, 4
Aplikace
Praseodymium is used as an alloying agent with magnesium to create high-strength metals that are used in aircraft engines.

Misch metal, used in making cigarette lighters, contains about 5% praseodymium metal.

Praseodymium is used to make specialized yellow glass goggles for glass blowers and welders.
Praseodym je považován za mírně toxický
Izotopy
Stabilní izotopy
141Pr
Nestabilní izotopy
121Pr, 122Pr, 123Pr, 124Pr, 125Pr, 126Pr, 127Pr, 128Pr, 129Pr, 130Pr, 131Pr, 132Pr, 133Pr, 134Pr, 135Pr, 136Pr, 137Pr, 138Pr, 139Pr, 140Pr, 142Pr, 143Pr, 144Pr, 145Pr, 146Pr, 147Pr, 148Pr, 149Pr, 150Pr, 151Pr, 152Pr, 153Pr, 154Pr, 155Pr, 156Pr, 157Pr, 158Pr, 159Pr