Cer

58
Ce
Skupina
n/a
Perioda
6
Blok
f
Protony
Electrons
Neutrony
58
58
82
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
58
Atomová hmotnost
140,116
Mass Number
140
Kategorie
Lanthanoidy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
Cerium was named for the asteroid Ceres
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
Jöns Jakob Berzelius and Wilhelm Hisinger discovered the element in ceria in 1803 in Sweden.

Klaproth discovered it simultaneously and independently in some tantalum samples in Germany.

Carl Gustaf Mosander, who worked closely with Berzelius, prepared metallic cerium in 1825.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 19, 9, 2
Elektronová konfigurace
[Xe] 4f1 5d1 6s2
Ce
Seawater contains 1.5 parts per trillion of cerium
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
6,77 g/cm3
Teplota tání
1068,15 K | 795 °C | 1463 °F
Teplota varu
3716,15 K | 3443 °C | 6229,4 °F
Skupenské teplo tání
5,5 kJ/mol
Skupenské teplo varu
350 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,192 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,006%
Hojnost ve vesmíru
1×10-6%
Ultrapure
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Ultrapure cerium under argon
CAS Number
7440-45-1
PubChem CID Number
23974
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
182 pm
Kovalentní poloměr
204 pm
Elektronegativita
1,12 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
5,5387 eV
Molární objem
20,67 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,114 W/cm·K
Oxidační čísla
2, 3, 4
Aplikace
Cerium is used in carbon-arc lighting, especially in the motion picture industry.

Cerium oxide is an important component of glass polishing powders and phosphors used in screens and fluorescent lamps.

Cerium compounds are also used in the manufacture of glass, both as a component and as a decolorizer.
Cer je považován za mírně toxický
Izotopy
Stabilní izotopy
136Ce, 138Ce, 140Ce, 142Ce
Nestabilní izotopy
119Ce, 120Ce, 121Ce, 122Ce, 123Ce, 124Ce, 125Ce, 126Ce, 127Ce, 128Ce, 129Ce, 130Ce, 131Ce, 132Ce, 133Ce, 134Ce, 135Ce, 137Ce, 139Ce, 141Ce, 143Ce, 144Ce, 145Ce, 146Ce, 147Ce, 148Ce, 149Ce, 150Ce, 151Ce, 152Ce, 153Ce, 154Ce, 155Ce, 156Ce, 157Ce