Neodym

60
Nd
Skupina
n/a
Perioda
6
Blok
f
Protony
Electrons
Neutrony
60
60
84
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
60
Atomová hmotnost
144,242
Mass Number
144
Kategorie
Lanthanoidy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
From the Greek word neos meaning new, and didymos, twin
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
Neodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure neodymium metal was isolated in 1925.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 22, 8, 2
Elektronová konfigurace
[Xe] 4f4 6s2
Nd
Most of the world's neodymium is mined in China
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
7,007 g/cm3
Teplota tání
1297,15 K | 1024 °C | 1875,2 °F
Teplota varu
3347,15 K | 3074 °C | 5565,2 °F
Skupenské teplo tání
7,1 kJ/mol
Skupenské teplo varu
285 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,19 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,0033%
Hojnost ve vesmíru
1×10-6%
Ultrapure
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Ultrapure neodymium under argon
CAS Number
7440-00-8
PubChem CID Number
23934
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
181 pm
Kovalentní poloměr
201 pm
Elektronegativita
1,14 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
5,525 eV
Molární objem
20,6 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,165 W/cm·K
Oxidační čísla
2, 3
Aplikace
Neodymium is used to make specialized goggles for glass blowers.

Neodymium magnets appear in products such as microphones, professional loudspeakers, in-ear headphones, guitar and bass guitar pick-ups and computer hard disks.

Glass containing neodymium can be used as a laser material to produce coherent light.
Neodym je považován za mírně toxický
Izotopy
Stabilní izotopy
142Nd, 143Nd, 145Nd, 146Nd, 148Nd
Nestabilní izotopy
124Nd, 125Nd, 126Nd, 127Nd, 128Nd, 129Nd, 130Nd, 131Nd, 132Nd, 133Nd, 134Nd, 135Nd, 136Nd, 137Nd, 138Nd, 139Nd, 140Nd, 141Nd, 144Nd, 147Nd, 149Nd, 150Nd, 151Nd, 152Nd, 153Nd, 154Nd, 155Nd, 156Nd, 157Nd, 158Nd, 159Nd, 160Nd, 161Nd