Xenon

54
Xe
Skupina
18
Perioda
5
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
54
54
77
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
54
Atomová hmotnost
131,293
Mass Number
131
Kategorie
Vzácné plyny
Barva
Bezbarvý
Radioaktivní
Ne
From the Greek word xenon, stranger
Krystalografická soustava
Krychlová plošně centrovaná
Historie
Xenon was discovered in England by the Scottish chemist William Ramsay and English chemist Morris Travers in 1898.

They found xenon in the residue left over from evaporating components of liquid air.

Spectroscopic analysis showed the previously unseen beautiful blue lines that indicated the presence of a new element.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 18, 8
Elektronová konfigurace
[Kr] 4d10 5s2 5p6
Xe
If inhaled, xenon can cause a person's voice to deepen
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Plyn
Hustota
0,005887 g/cm3
Teplota tání
161,45 K | -111,7 °C | -169,06 °F
Teplota varu
165,03 K | -108,12 °C | -162,62 °F
Skupenské teplo tání
2,3 kJ/mol
Skupenské teplo varu
12,64 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,158 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
2×10-9%
Hojnost ve vesmíru
1×10-6%
Vial
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure xenon
CAS Number
7440-63-3
PubChem CID Number
23991
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
108 pm
Kovalentní poloměr
140 pm
Elektronegativita
2,6 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
12,1298 eV
Molární objem
37,3 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,0000569 W/cm·K
Oxidační čísla
2, 4, 6, 8
Aplikace
Xenon is used in flash lamps and arc lamps, and in photographic flashes.

Xenon is used in medicine as a general anesthetic and in medical imaging.

In nuclear energy applications, xenon is used in bubble chambers, probes, and in other areas where a high molecular weight and inert nature is desirable.
Xenon je netoxický, ale jeho sloučeniny jsou vysoce toxické
Izotopy
Stabilní izotopy
124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe, 136Xe
Nestabilní izotopy
110Xe, 111Xe, 112Xe, 113Xe, 114Xe, 115Xe, 116Xe, 117Xe, 118Xe, 119Xe, 120Xe, 121Xe, 122Xe, 123Xe, 125Xe, 127Xe, 133Xe, 135Xe, 137Xe, 138Xe, 139Xe, 140Xe, 141Xe, 142Xe, 143Xe, 144Xe, 145Xe, 146Xe, 147Xe