Tellur

52
Te
Skupina
16
Perioda
5
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
52
52
76
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
52
Atomová hmotnost
127,6
Mass Number
128
Kategorie
Polokovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
From the Latin word tellus, earth
Krystalografická soustava
Rhomboedrální
Historie
Tellurium was discovered in Transylvania in 1782 by Franz-Joseph Müller von Reichenstein in a mineral containing tellurium and gold.

In 1789, another Hungarian scientist, Pál Kitaibel, also discovered the element independently in an ore from Deutsch-Pilsen which had been regarded as argentiferous molybdenite.

In 1798, it was named by Martin Heinrich Klaproth who earlier isolated it from the mineral calaverite.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 18, 6
Elektronová konfigurace
[Kr] 4d10 5s2 5p4
Te
In air, tellurium burns with a greenish-blue flames, forming the dioxide
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
6,232 g/cm3
Teplota tání
722,66 K | 449,51 °C | 841,12 °F
Teplota varu
1261,15 K | 988 °C | 1810,4 °F
Skupenské teplo tání
17,5 kJ/mol
Skupenské teplo varu
48 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,202 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
9,9×10-8%
Hojnost ve vesmíru
9×10-7%
Metallic
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Metallic tellurium
CAS Number
13494-80-9
PubChem CID Number
6327182
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
140 pm
Kovalentní poloměr
138 pm
Elektronegativita
2,1 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
9,0096 eV
Molární objem
20,5 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,0235 W/cm·K
Oxidační čísla
-2, 2, 4, 5, 6
Aplikace
The primary use of tellurium is in alloys, foremost in steel and copper to improve machinability.

Tellurium is used as a basic ingredient in blasting caps, and is added to cast iron for chill control.

It is used in vulcanizing rubber and in catalysts for petroleum cracking.

Tellurium is used as a coloring agent in ceramics.
Telur a jeho sloučeniny jsou považovány za lehce toxické
Izotopy
Stabilní izotopy
120Te, 122Te, 124Te, 125Te, 126Te
Nestabilní izotopy
105Te, 106Te, 107Te, 108Te, 109Te, 110Te, 111Te, 112Te, 113Te, 114Te, 115Te, 116Te, 117Te, 118Te, 119Te, 121Te, 123Te, 127Te, 128Te, 129Te, 130Te, 131Te, 132Te, 133Te, 134Te, 135Te, 136Te, 137Te, 138Te, 139Te, 140Te, 141Te, 142Te