Antimon

51
Sb
Skupina
15
Perioda
5
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
51
51
71
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
51
Atomová hmotnost
121,76
Mass Number
122
Kategorie
Polokovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
From the Greek word anti plus monos - a metal not found alone
Krystalografická soustava
Rhomboedrální
Historie
One of antimony's minerals, stibnite was recognized in predynastic Egypt as an eye cosmetic as early as about 3100 BC.

The first European description of a procedure for isolating antimony is in the book De la pirotechnia of 1540 by Vannoccio Biringuccio.

The first natural occurrence of pure antimony in the Earth's crust was described by the Swedish scientist and local mine district engineer Anton von Swab in 1783.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 18, 5
Elektronová konfigurace
[Kr] 4d10 5s2 5p3
Sb
Antimony is a poor conductor of heat and electricity
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
6,685 g/cm3
Teplota tání
903,78 K | 630,63 °C | 1167,13 °F
Teplota varu
1860,15 K | 1587 °C | 2888,6 °F
Skupenské teplo tání
19,7 kJ/mol
Skupenské teplo varu
68 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,207 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,00002%
Hojnost ve vesmíru
4×10-8%
Ultrapure
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Ultrapure metallic antimony piece
CAS Number
7440-36-0
PubChem CID Number
5354495
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
140 pm
Kovalentní poloměr
139 pm
Elektronegativita
2,05 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
8,6084 eV
Molární objem
18,22 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,243 W/cm·K
Oxidační čísla
-3, 3, 5
Aplikace
The largest applications for metallic antimony are as alloying material for lead and tin and for lead antimony plates in lead-acid batteries.

Alloying lead and tin with antimony improves the properties of the alloys which are used in solders, bullets and plain bearings.

Antimony trioxide is used as a flame retardant in adhesives, plastics, rubber and textiles.
Antimon a mnoho jeho sloučenin jsou toxické
Izotopy
Stabilní izotopy
121Sb, 123Sb
Nestabilní izotopy
103Sb, 104Sb, 105Sb, 106Sb, 107Sb, 108Sb, 109Sb, 110Sb, 111Sb, 112Sb, 113Sb, 114Sb, 115Sb, 116Sb, 117Sb, 118Sb, 119Sb, 120Sb, 122Sb, 124Sb, 125Sb, 126Sb, 127Sb, 128Sb, 129Sb, 130Sb, 131Sb, 132Sb, 133Sb, 134Sb, 135Sb, 136Sb, 137Sb, 138Sb, 139Sb