Cín

50
Sn
Skupina
14
Perioda
5
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
50
50
69
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
50
Atomová hmotnost
118,71
Mass Number
119
Kategorie
Nepřechodné kovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
The Latin word for tin is stannum
Krystalografická soustava
Tetragonální
Historie
Tin was first smelted in combination with copper around 3500 BC to produce bronze.

The oldest artifacts date from around 2000 BC.

Cassiterite, the tin oxide form of tin, was most likely the original source of tin in ancient times.

British scientist Robert Boyle published a description of his experiments on the oxidation of tin in 1673.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 18, 4
Elektronová konfigurace
[Kr] 4d10 5s2 5p2
Sn
When a bar of tin is bent, a crackling sound known as the tin cry can be heard
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
7,287 g/cm3
Teplota tání
505,08 K | 231,93 °C | 449,47 °F
Teplota varu
2875,15 K | 2602 °C | 4715,6 °F
Skupenské teplo tání
7 kJ/mol
Skupenské teplo varu
290 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,228 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,00022%
Hojnost ve vesmíru
4×10-7%
Droplet
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Droplet of solidified molten tin
CAS Number
7440-31-5
PubChem CID Number
5352426
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
140 pm
Kovalentní poloměr
139 pm
Elektronegativita
1,96 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
7,3439 eV
Molární objem
16,3 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,666 W/cm·K
Oxidační čísla
-4, 2, 4
Aplikace
Tin is used as a coating on the surface of other metals to prevent corrosion.

It has long been used as a solder in the form of an alloy with lead.

Tin salts sprayed onto glass are used to produce electrically conductive coatings.

Tin chloride is used as a mordant in dyeing textiles and for increasing the weight of silk.
Cín je považován za netoxický, ale jeho soli toxické jsou
Izotopy
Stabilní izotopy
112Sn, 114Sn, 115Sn, 116Sn, 117Sn, 118Sn, 119Sn, 120Sn, 122Sn, 124Sn
Nestabilní izotopy
99Sn, 100Sn, 101Sn, 102Sn, 103Sn, 104Sn, 105Sn, 106Sn, 107Sn, 108Sn, 109Sn, 110Sn, 111Sn, 113Sn, 121Sn, 123Sn, 125Sn, 126Sn, 127Sn, 128Sn, 129Sn, 130Sn, 131Sn, 132Sn, 133Sn, 134Sn, 135Sn, 136Sn, 137Sn