Kadmium

48
Cd
Skupina
12
Perioda
5
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
48
48
64
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
48
Atomová hmotnost
112,411
Mass Number
112
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
From the Latin word cadmia, Greek kadmeia - the ancient name for calamine, zinc carbonate
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
Cadmium was discovered by German chemist Friedrich Stromeyer in 1817 as an impurity in zinc carbonate.

Stromeyer noted that some impure samples of calamine (zinc carbonate) changed color when heated but pure calamine did not.

Cadmium was independently discovered by German chemist Karl Hermann in 1818.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 18, 2
Elektronová konfigurace
[Kr] 4d10 5s2
Cd
Cadmium is a soft metal which is easily cut with a knife
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
8,69 g/cm3
Teplota tání
594,22 K | 321,07 °C | 609,93 °F
Teplota varu
1040,15 K | 767 °C | 1412,6 °F
Skupenské teplo tání
6,3 kJ/mol
Skupenské teplo varu
100 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,232 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,000015%
Hojnost ve vesmíru
2×10-7%
A
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A crystal cadmium bar made by the flux process
CAS Number
7440-43-9
PubChem CID Number
23973
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
151 pm
Kovalentní poloměr
144 pm
Elektronegativita
1,69 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
8,9938 eV
Molární objem
13,1 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,968 W/cm·K
Oxidační čísla
1, 2
Aplikace
Cadmium is a key component in battery production.

It is also is used in electroplating.

Cadmium oxide is used in black and white television phosphors and in the blue and green phosphors for color television picture tubes.

Cadmium is used as a barrier to control neutrons in nuclear fission.
Kadmium a jeho sloučeniny jsou vysoce toxické
Izotopy
Stabilní izotopy
106Cd, 108Cd, 110Cd, 111Cd, 112Cd, 114Cd
Nestabilní izotopy
95Cd, 96Cd, 97Cd, 98Cd, 99Cd, 100Cd, 101Cd, 102Cd, 103Cd, 104Cd, 105Cd, 107Cd, 109Cd, 113Cd, 115Cd, 116Cd, 117Cd, 118Cd, 119Cd, 120Cd, 121Cd, 122Cd, 123Cd, 124Cd, 125Cd, 126Cd, 127Cd, 128Cd, 129Cd, 130Cd, 131Cd, 132Cd