Stříbro

47
Ag
Skupina
11
Perioda
5
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
47
47
61
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
47
Atomová hmotnost
107,8682
Mass Number
108
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
The Latin word for silver is argentum
Krystalografická soustava
Krychlová plošně centrovaná
Historie
Silver has been used for thousands of years for ornaments and utensils, for trade, and as the basis for many monetary systems.

Its value as a precious metal was long considered second only to gold.

Slag dumps in Asia Minor and on islands in the Aegean Sea indicate that man learned to separate silver from lead as early as 3000 BC.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 18, 1
Elektronová konfigurace
[Kr] 4d10 5s1
Ag
In ancient Egypt and Medieval Europe, silver was often more valuable than gold
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
10,49 g/cm3
Teplota tání
1234,93 K | 961,78 °C | 1763,2 °F
Teplota varu
2435,15 K | 2162 °C | 3923,6 °F
Skupenské teplo tání
11,3 kJ/mol
Skupenské teplo varu
255 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,235 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
7,9×10-6%
Hojnost ve vesmíru
6×10-8%
A
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A pure silver crystal, synthetic electrolytic made with visible dendritic structures
CAS Number
7440-22-4
PubChem CID Number
23954
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
144 pm
Kovalentní poloměr
145 pm
Elektronegativita
1,93 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
7,5762 eV
Molární objem
10,3 cm3/mol
Tepelná vodivost
4,29 W/cm·K
Oxidační čísla
1, 2, 3
Aplikace
Silver has long been valued as a precious metal, and is used as an investment, to make ornaments, jewelry, high-value tableware, utensils, and currency coins.

It is also used in electrical contacts and conductors, in mirrors and in catalysis of chemical reactions.

Its compounds are used in photographic film, and dilute silver nitrate solutions and other silver compounds are used as disinfectants and microbiocides
Stříbro je považováno za netoxické
Izotopy
Stabilní izotopy
107Ag, 109Ag
Nestabilní izotopy
93Ag, 94Ag, 95Ag, 96Ag, 97Ag, 98Ag, 99Ag, 100Ag, 101Ag, 102Ag, 103Ag, 104Ag, 105Ag, 106Ag, 108Ag, 110Ag, 111Ag, 112Ag, 113Ag, 114Ag, 115Ag, 116Ag, 117Ag, 118Ag, 119Ag, 120Ag, 121Ag, 122Ag, 123Ag, 124Ag, 125Ag, 126Ag, 127Ag, 128Ag, 129Ag, 130Ag