Palladium

46
Pd
Skupina
10
Perioda
5
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
46
46
60
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
46
Atomová hmotnost
106,42
Mass Number
106
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
Palladium was named after the asteroid Pallas; Pallas was the Greek goddess of wisdom
Krystalografická soustava
Krychlová plošně centrovaná
Historie
Palladium was discovered in 1803, in London, by English chemist William Hyde Wollaston.

He examined the residues left from platinum after dissolving it in aqua regia, a concentrated solution of hydrochloric and nitric acids.

He then isolated palladium in a series of chemical reactions.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 18
Elektronová konfigurace
[Kr] 4d10
Pd
In the late 1800s, palladium was more expensive than platinum
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
12,02 g/cm3
Teplota tání
1828,05 K | 1554,9 °C | 2830,82 °F
Teplota varu
3236,15 K | 2963 °C | 5365,4 °F
Skupenské teplo tání
16,7 kJ/mol
Skupenské teplo varu
380 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,244 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
6,3×10-7%
Hojnost ve vesmíru
2×10-7%
Palladium
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Palladium crystal
CAS Number
7440-05-3
PubChem CID Number
23938
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
137 pm
Kovalentní poloměr
139 pm
Elektronegativita
2,2 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
8,3369 eV
Molární objem
8,9 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,718 W/cm·K
Oxidační čísla
2, 4
Aplikace
The largest use of palladium is in catalytic converters in the automobile industry.

Finely divided palladium is a good catalyst and is used for hydrogenation and dehydrogenation reactions.

The metal is used in dentistry, watch making, and in making surgical instruments and electrical contacts.
Palladium je považováno za málo toxické
Izotopy
Stabilní izotopy
102Pd, 104Pd, 105Pd, 106Pd, 108Pd, 110Pd
Nestabilní izotopy
91Pd, 92Pd, 93Pd, 94Pd, 95Pd, 96Pd, 97Pd, 98Pd, 99Pd, 100Pd, 101Pd, 103Pd, 107Pd, 109Pd, 111Pd, 112Pd, 113Pd, 114Pd, 115Pd, 116Pd, 117Pd, 118Pd, 119Pd, 120Pd, 121Pd, 122Pd, 123Pd, 124Pd