Rhodium

45
Rh
Skupina
9
Perioda
5
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
45
45
58
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
45
Atomová hmotnost
102,9055
Mass Number
103
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
From the Greek word rhodon, rose
Krystalografická soustava
Krychlová plošně centrovaná
Historie
Rhodium was discovered in 1803 by William Hyde Wollaston in London.

He used crude platinum ore presumably obtained from South America.

The introduction of the three way catalytic converter by Volvo in 1976 increased the demand for rhodium.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 16, 1
Elektronová konfigurace
[Kr] 4d8 5s1
Rh
Rhodium metal does not normally form an oxide, even when heated
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
12,41 g/cm3
Teplota tání
2237,15 K | 1964 °C | 3567,2 °F
Teplota varu
3968,15 K | 3695 °C | 6683 °F
Skupenské teplo tání
21,7 kJ/mol
Skupenské teplo varu
495 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,243 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
7×10-8%
Hojnost ve vesmíru
6×10-8%
Rhodium
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Rhodium powder
CAS Number
7440-16-6
PubChem CID Number
23948
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
134 pm
Kovalentní poloměr
142 pm
Elektronegativita
2,28 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
7,4589 eV
Molární objem
8,3 cm3/mol
Tepelná vodivost
1,5 W/cm·K
Oxidační čísla
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Aplikace
The element's major use is as one of the catalysts in the three-way catalytic converters in automobiles.

Rhodium is used as an alloying agent for hardening and improving the corrosion resistance of platinum and palladium.

It is also used as a filter in mammography systems because of the characteristic X-rays it produces.

Rhodium is also used for jewelry and for decorations.
Rhodium je považováno za netoxické
Izotopy
Stabilní izotopy
103Rh
Nestabilní izotopy
89Rh, 90Rh, 91Rh, 92Rh, 93Rh, 94Rh, 95Rh, 96Rh, 97Rh, 98Rh, 99Rh, 100Rh, 101Rh, 102Rh, 104Rh, 105Rh, 106Rh, 107Rh, 108Rh, 109Rh, 110Rh, 111Rh, 112Rh, 113Rh, 114Rh, 115Rh, 116Rh, 117Rh, 118Rh, 119Rh, 120Rh, 121Rh, 122Rh