Ruthenium

44
Ru
Skupina
8
Perioda
5
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
44
44
57
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
44
Atomová hmotnost
101,07
Mass Number
101
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
From the Latin word Ruthenia, Russia
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
Jędrzej Śniadecki isolated the element in 1807, but his work was not ratified.

Jöns Berzelius and Gottfried Osann nearly discovered ruthenium in 1827.

In 1844, Karl Ernst Claus confirmed that there was a new element and isolated ruthenium from the platinum residues of the rouble production while he was working in Kazan University, Kazan.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 15, 1
Elektronová konfigurace
[Kr] 4d7 5s1
Ru
Ruthenium is unaffected by air, water and acids
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
12,37 g/cm3
Teplota tání
2607,15 K | 2334 °C | 4233,2 °F
Teplota varu
4423,15 K | 4150 °C | 7502 °F
Skupenské teplo tání
25,7 kJ/mol
Skupenské teplo varu
580 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,238 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
9,9×10-8%
Hojnost ve vesmíru
4×10-7%
Gas
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Periodictableru)
Gas phase grown crystals of ruthenium metal
CAS Number
7440-18-8
PubChem CID Number
23950
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
134 pm
Kovalentní poloměr
146 pm
Elektronegativita
2,2 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
7,3605 eV
Molární objem
8,3 cm3/mol
Tepelná vodivost
1,17 W/cm·K
Oxidační čísla
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Aplikace
Ruthenium is used in platinum and palladium alloys to make wear-resistant electrical contacts.

Ruthenium dioxide and lead and bismuth ruthenates are used in thick-film chip resistors.

Fountain pen nibs are frequently tipped with alloys containing ruthenium.

Ruthenium is a versatile catalyst.
Ruthenium je domníváme se, karcinogenní a jeho sloučeniny silně vytváří skvrny na pokožce
Izotopy
Stabilní izotopy
96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru, 104Ru
Nestabilní izotopy
87Ru, 88Ru, 89Ru, 90Ru, 91Ru, 92Ru, 93Ru, 94Ru, 95Ru, 97Ru, 103Ru, 105Ru, 106Ru, 107Ru, 108Ru, 109Ru, 110Ru, 111Ru, 112Ru, 113Ru, 114Ru, 115Ru, 116Ru, 117Ru, 118Ru, 119Ru, 120Ru