Technecium

43
Tc
Skupina
7
Perioda
5
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
43
43
55
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
43
Atomová hmotnost
[98]
Mass Number
98
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ano
From the Greek word technetos, artificial
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
Element 43 was predicted on the basis of the periodic table, and was erroneously reported as having been discovered in 1925, at which time it was named masurium.

The element was actually discovered by Carlo Perrier and Emilio Segrè in 1937.

It was also found in a sample of molybdenum sent by Ernest Lawrence that was bombarded by deuterons in the Berkeley cyclotron.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 13, 2
Elektronová konfigurace
[Kr] 4d5 5s2
Tc
Technetium was the first element to be produced artificially
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
11,5 g/cm3
Teplota tání
2430,15 K | 2157 °C | 3914,6 °F
Teplota varu
4538,15 K | 4265 °C | 7709 °F
Skupenské teplo tání
23 kJ/mol
Skupenské teplo varu
550 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
Emilio
Autorská práva obrázku: pauli.uni-muenster.de
Emilio Segrè, one of the discoverer of the element
CAS Number
7440-26-8
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
136 pm
Kovalentní poloměr
147 pm
Elektronegativita
1,9 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
7,28 eV
Molární objem
8,5 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,506 W/cm·K
Oxidační čísla
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Aplikace
Technetium is used in nuclear medicine to carry out a number of medical tests, mainly relating to imaging and functional studies of internal bodily organs like bone scan.

It is also used industrially for equipment calibration following its approval as a standard beta emitter.

Mild carbon steels may be effectively protected by minute quantities of technetium, but this corrosion protection is limited to closed systems because of technetium's radioactivity.
Technecium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
85Tc, 86Tc, 87Tc, 88Tc, 89Tc, 90Tc, 91Tc, 92Tc, 93Tc, 94Tc, 95Tc, 96Tc, 97Tc, 98Tc, 99Tc, 100Tc, 101Tc, 102Tc, 103Tc, 104Tc, 105Tc, 106Tc, 107Tc, 108Tc, 109Tc, 110Tc, 111Tc, 112Tc, 113Tc, 114Tc, 115Tc, 116Tc, 117Tc, 118Tc