Molybden

42
Mo
Skupina
6
Perioda
5
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
42
42
54
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
42
Atomová hmotnost
95,96
Mass Number
96
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Šedá
Radioaktivní
Ne
From the Greek word molybdo, lead
Krystalografická soustava
Kubická prostorově centrovaná
Historie
Molybdenite was often confused for graphite and it was thought to contain lead.

In 1778 Swedish scientist Carl Wilhelm Scheele proved that molybdenite was not graphite nor did it contain lead.

In 1781, Scheele's friend and countryman, Peter J. Hjelm isolated the metal by using carbon and linseed oil.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 13, 1
Elektronová konfigurace
[Kr] 4d5 5s1
Mo
Molybdenum is essential for plant foliage health
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
10,22 g/cm3
Teplota tání
2896,15 K | 2623 °C | 4753,4 °F
Teplota varu
4912,15 K | 4639 °C | 8382,2 °F
Skupenské teplo tání
36 kJ/mol
Skupenské teplo varu
600 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,251 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,00011%
Hojnost ve vesmíru
5×10-7%
Molybdenum
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Molybdenum with rough, oxidized surface
CAS Number
7439-98-7
PubChem CID Number
23932
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
139 pm
Kovalentní poloměr
154 pm
Elektronegativita
2,16 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
7,0924 eV
Molární objem
9,4 cm3/mol
Tepelná vodivost
1,38 W/cm·K
Oxidační čísla
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Aplikace
Molybdenum is used as glass furnace electrodes due to its high melting point.

The metal is also used in nuclear energy applications and for missile and aircraft parts.

Molybdenum is valuable as a catalyst in the refining of petroleum.

Molybdenum is used in small quantities to harden steel and is used in many alloys.
Molybden je toxický ve všech malých množstvích
Izotopy
Stabilní izotopy
92Mo, 94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo, 98Mo
Nestabilní izotopy
83Mo, 84Mo, 85Mo, 86Mo, 87Mo, 88Mo, 89Mo, 90Mo, 91Mo, 93Mo, 99Mo, 100Mo, 101Mo, 102Mo, 103Mo, 104Mo, 105Mo, 106Mo, 107Mo, 108Mo, 109Mo, 110Mo, 111Mo, 112Mo, 113Mo, 114Mo, 115Mo