Stroncium

38
Sr
Skupina
2
Perioda
5
Blok
s
Protony
Electrons
Neutrony
38
38
50
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
38
Atomová hmotnost
87,62
Mass Number
88
Kategorie
Kovy alkalických zemin
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
Named after Strontian, a town in Scotland
Krystalografická soustava
Krychlová plošně centrovaná
Historie
Strontium was recognized as a new element in 1790 when Adair Crawford and his colleague William Cruickshank analyzed a mineral sample from a lead mine near Strontian, Scotland.

The element was eventually isolated by Sir Humphry Davy in 1808.

The isolation was done by the electrolysis of a mixture containing strontium chloride and mercuric oxide.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 8, 2
Elektronová konfigurace
[Kr] 5s2
Sr
Strontium metal turns yellow when exposed to air
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
2,64 g/cm3
Teplota tání
1050,15 K | 777 °C | 1430,6 °F
Teplota varu
1655,15 K | 1382 °C | 2519,6 °F
Skupenské teplo tání
8 kJ/mol
Skupenské teplo varu
137 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,301 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,036%
Hojnost ve vesmíru
4×10-6%
The
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
The chemical element strontium as a synthetic made crystals, sealed under argon in a glas ampoule
CAS Number
7440-24-6
PubChem CID Number
5359327
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
215 pm
Kovalentní poloměr
195 pm
Elektronegativita
0,95 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
5,6949 eV
Molární objem
33,7 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,353 W/cm·K
Oxidační čísla
1, 2
Aplikace
The primary use for strontium is in glass for color television cathode ray tubes.

Strontium salts are used in flares and fireworks for a crimson color.

Strontium chloride is used in toothpaste for sensitive teeth.

Strontium oxide is used to improve the quality of pottery glazes.
Neradioaktivní izotopy Stroncia jsou považovány za netoxické
Izotopy
Stabilní izotopy
84Sr, 86Sr, 87Sr, 88Sr
Nestabilní izotopy
73Sr, 74Sr, 75Sr, 76Sr, 77Sr, 78Sr, 79Sr, 80Sr, 81Sr, 82Sr, 83Sr, 85Sr, 89Sr, 90Sr, 91Sr, 92Sr, 93Sr, 94Sr, 95Sr, 96Sr, 97Sr, 98Sr, 99Sr, 100Sr, 101Sr, 102Sr, 103Sr, 104Sr, 105Sr