Yttrium

39
Y
Skupina
3
Perioda
5
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
39
39
50
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
39
Atomová hmotnost
88,90585
Mass Number
89
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
Named after Ytterby, a village in Sweden near Vauxholm
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
In 1787, Carl Axel Arrhenius found a new mineral near Ytterby in Sweden and named it ytterbite, after the village.

Johan Gadolin discovered yttrium's oxide in Arrhenius' sample in 1789, and Anders Gustaf Ekeberg named the new oxide yttria.

Elemental yttrium was first isolated in 1828 by Friedrich Wöhler.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 9, 2
Elektronová konfigurace
[Kr] 4d1 5s2
Y
Finely divided yttrium is very unstable in air
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
4,469 g/cm3
Teplota tání
1799,15 K | 1526 °C | 2778,8 °F
Teplota varu
3609,15 K | 3336 °C | 6036,8 °F
Skupenské teplo tání
11,4 kJ/mol
Skupenské teplo varu
380 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,298 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,0029%
Hojnost ve vesmíru
7×10-7%
High
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
High purity yttrium
CAS Number
7440-65-5
PubChem CID Number
23993
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
180 pm
Kovalentní poloměr
190 pm
Elektronegativita
1,22 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
6,2173 eV
Molární objem
19,8 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,172 W/cm·K
Oxidační čísla
1, 2, 3
Aplikace
Yttrium is often used in alloys, increasing the strength of aluminum and magnesium alloys.

Yttrium is one of the elements used to make the red color in CRT televisions.

It is also used as a deoxidizer for non-ferrous metals such as vanadium.

Yttrium can be used in laser systems and as a catalyst for ethylene polymerization reactions.
Exposure to yttrium compounds in humans may cause lung disease
Izotopy
Stabilní izotopy
89Y
Nestabilní izotopy
76Y, 77Y, 78Y, 79Y, 80Y, 81Y, 82Y, 83Y, 84Y, 85Y, 86Y, 87Y, 88Y, 90Y, 91Y, 92Y, 93Y, 94Y, 95Y, 96Y, 97Y, 98Y, 99Y, 100Y, 101Y, 102Y, 103Y, 104Y, 105Y, 106Y, 107Y, 108Y