Krypton

36
Kr
Skupina
18
Perioda
4
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
36
36
48
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
36
Atomová hmotnost
83,798
Mass Number
84
Kategorie
Vzácné plyny
Barva
Bezbarvý
Radioaktivní
Ne
From the Greek word kryptos, hidden
Krystalografická soustava
Krychlová plošně centrovaná
Historie
Scottish chemist Sir William Ramsay and his assistant English chemist Morris Travers discovered krypton in 1898 in London.

They found krypton in the residue left from evaporating nearly all components of liquid air.

William Ramsay was awarded the 1904 Nobel Prize in Chemistry for discovery of a series of noble gases, including krypton.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 8
Elektronová konfigurace
[Ar] 3d10 4s2 4p6
Kr
When ionized, krypton gas emits bright white light
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Plyn
Hustota
0,003733 g/cm3
Teplota tání
115,79 K | -157,36 °C | -251,25 °F
Teplota varu
119,93 K | -153,22 °C | -243,8 °F
Skupenské teplo tání
1,64 kJ/mol
Skupenské teplo varu
9,02 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,248 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
1,5×10-8%
Hojnost ve vesmíru
4×10-6%
Vial
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure krypton
CAS Number
7439-90-9
PubChem CID Number
5416
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
88 pm
Kovalentní poloměr
116 pm
Elektronegativita
3,00 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
13,9996 eV
Molární objem
38,9 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,0000949 W/cm·K
Oxidační čísla
2
Aplikace
Krypton is used in certain photographic flash lamps for high-speed photography.

Krypton-83 has application in magnetic resonance imaging (MRI) for imaging airways.

Krypton is used as a filling gas for energy-saving fluorescent lights and as an inert filling gas in incandescent bulbs.
Krypton je považován ze netoxický
Izotopy
Stabilní izotopy
78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr
Nestabilní izotopy
69Kr, 70Kr, 71Kr, 72Kr, 73Kr, 74Kr, 75Kr, 76Kr, 77Kr, 79Kr, 81Kr, 85Kr, 87Kr, 88Kr, 89Kr, 90Kr, 91Kr, 92Kr, 93Kr, 94Kr, 95Kr, 96Kr, 97Kr, 98Kr, 99Kr, 100Kr, 101Kr