Germanium

32
Ge
Skupina
14
Perioda
4
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
32
32
41
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
32
Atomová hmotnost
72,63
Mass Number
73
Kategorie
Polokovy
Barva
Šedá
Radioaktivní
Ne
From the Latin word Germania, Germany
Krystalografická soustava
Krychlová plošně centrovaná
Historie
In 1869, Dmitri Mendeleev predicted its existence and some of its properties based on its position on his periodic table and called the element eka-silicon.

In 1886, Clemens Winkler found the new element along with silver and sulfur, in a rare mineral called argyrodite.

The first silicon-germanium alloys were obtained in 1955.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 4
Elektronová konfigurace
[Ar] 3d10 4s2 4p2
Ge
Germanium and the oxide are transparent to infrared radiation
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
5,323 g/cm3
Teplota tání
1211,4 K | 938,25 °C | 1720,85 °F
Teplota varu
3106,15 K | 2833 °C | 5131,4 °F
Skupenské teplo tání
31,8 kJ/mol
Skupenské teplo varu
334 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,32 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,00014%
Hojnost ve vesmíru
0,00002%
Ultrapure
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Ultrapure chunk of polycrystalline germanium
CAS Number
7440-56-4
PubChem CID Number
6326954
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
122 pm
Kovalentní poloměr
122 pm
Elektronegativita
2,01 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
7,8994 eV
Molární objem
13,6 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,599 W/cm·K
Oxidační čísla
-4, 1, 2, 3, 4
Aplikace
The most common use of germanium is as a semiconductor in electronics.

Germanium is used in transistors and in integrated circuits.

It is used as an alloying agent and as a catalyst.

It is also used in infrared spectroscopes and infrared detectors.
Germanium není známo jako toxické
Izotopy
Stabilní izotopy
70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge
Nestabilní izotopy
58Ge, 59Ge, 60Ge, 61Ge, 62Ge, 63Ge, 64Ge, 65Ge, 66Ge, 67Ge, 68Ge, 69Ge, 71Ge, 75Ge, 76Ge, 77Ge, 78Ge, 79Ge, 80Ge, 81Ge, 82Ge, 83Ge, 84Ge, 85Ge, 86Ge, 87Ge, 88Ge, 89Ge