Arsen

33
As
Skupina
15
Perioda
4
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
33
33
42
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
33
Atomová hmotnost
74,9216
Mass Number
75
Kategorie
Polokovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
From the Latin word arsenicum, Greek arsenikon
Krystalografická soustava
Rhomboedrální
Historie
Greek historian Olympiodorus of Thebes roasted arsenic sulfide and obtained white arsenic during 5th century AD.

Albertus Magnus is believed to have been the first to isolate the element from a compound in 1250, by heating soap together with arsenic trisulfide.

In 1649, Johann Schröder published two ways of preparing arsenic.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 5
Elektronová konfigurace
[Ar] 3d10 4s2 4p3
As
Prawns are known to contain quite high levels of arsenic
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
5,776 g/cm3
Teplota tání
1090,15 K | 817 °C | 1502,6 °F
Teplota varu
876,15 K | 603 °C | 1117,4 °F
Skupenské teplo tání
27,7 kJ/mol
Skupenské teplo varu
32,4 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,329 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,00021%
Hojnost ve vesmíru
8×10-7%
Ultrapure
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Ultrapure metallic arsenic under argon
CAS Number
7440-38-2
PubChem CID Number
5359596
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
119 pm
Kovalentní poloměr
119 pm
Elektronegativita
2,18 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
9,7886 eV
Molární objem
12,97 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,502 W/cm·K
Oxidační čísla
-3, 2, 3, 5
Aplikace
The toxicity of arsenic to insects, bacteria and fungi led to its use as a wood preservative and as insecticides.

Arsenic is used in bronzing, pyrotechny, and for hardening and improving the sphericity of shot.

Gallium arsenide is a semiconductor used in laser diodes and LEDs.

Small amounts of arsenic can be used in lead alloys for ammunition.
Arsen a jeho sloučeniny jsou jedovaté
Izotopy
Stabilní izotopy
75As
Nestabilní izotopy
60As, 61As, 62As, 63As, 64As, 65As, 66As, 67As, 68As, 69As, 70As, 71As, 72As, 73As, 74As, 76As, 77As, 78As, 79As, 80As, 81As, 82As, 83As, 84As, 85As, 86As, 87As, 88As, 89As, 90As, 91As, 92As