Zinek

30
Zn
Skupina
12
Perioda
4
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
30
30
35
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
30
Atomová hmotnost
65,38
Mass Number
65
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Břidlicově šedá
Radioaktivní
Ne
Z německého slova Zink, neznámého původu
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
Metallic zinc was produced in the 13th century A.D. India by reducing calamine with organic substances such as wool.

The metal was rediscovered in Europe by Andreas Sigismund Marggraf in 1746.

He heated a mixture of calamine ore and carbon in a closed vessel without copper to produce the metal.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 2
Elektronová konfigurace
[Ar] 3d10 4s2
Zn
Zinc is referred to in nonscientific contexts as spelter
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
7,134 g/cm3
Teplota tání
692,68 K | 419,53 °C | 787,15 °F
Teplota varu
1180,15 K | 907 °C | 1664,6 °F
Skupenské teplo tání
7,35 kJ/mol
Skupenské teplo varu
119 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,388 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,0078%
Hojnost ve vesmíru
0,00003%
A
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
A sheet of zinc
CAS Number
7440-66-6
PubChem CID Number
23994
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
134 pm
Kovalentní poloměr
122 pm
Elektronegativita
1,65 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
9,3942 eV
Molární objem
9,2 cm3/mol
Tepelná vodivost
1,16 W/cm·K
Oxidační čísla
1, 2
Aplikace
Because of its corrosion resistance, zinc is often plated to other metals in a process called galvanization.

Zinc is an essential trace element for animals and plants.

Large quantities of zinc are used to produce die castings, which are used extensively by the automotive, electrical, and hardware industries.
Zinek není považován za obzvláště toxický
Izotopy
Stabilní izotopy
64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn, 70Zn
Nestabilní izotopy
54Zn, 55Zn, 56Zn, 57Zn, 58Zn, 59Zn, 60Zn, 61Zn, 62Zn, 63Zn, 65Zn, 69Zn, 71Zn, 72Zn, 73Zn, 74Zn, 75Zn, 76Zn, 77Zn, 78Zn, 79Zn, 80Zn, 81Zn, 82Zn, 83Zn