Měď

29
Cu
Skupina
11
Perioda
4
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
29
29
35
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
29
Atomová hmotnost
63,546
Mass Number
64
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Měděná
Radioaktivní
Ne
Z latinského slova cuprum, z ostrova Kypru
Krystalografická soustava
Krychlová plošně centrovaná
Historie
Copper occurs naturally as native copper and was known to some of the oldest civilizations on record.

Earliest estimates of the discovery of copper suggest around 9000 BC in the Middle East.

It was one of the most important materials to humans throughout the copper and bronze ages.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 1
Elektronová konfigurace
[Ar] 3d10 4s1
Cu
Pure copper is orange-red and acquires a reddish tarnish when exposed to air
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
8,96 g/cm3
Teplota tání
1357,75 K | 1084,6 °C | 1984,28 °F
Teplota varu
2835,15 K | 2562 °C | 4643,6 °F
Skupenské teplo tání
13,1 kJ/mol
Skupenské teplo varu
300 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,385 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,0068%
Hojnost ve vesmíru
6×10-6%
Macro
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Jonathan Zander)
Macro of native copper
CAS Number
7440-50-8
PubChem CID Number
23978
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
128 pm
Kovalentní poloměr
132 pm
Elektronegativita
1,9 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
7,7264 eV
Molární objem
7,1 cm3/mol
Tepelná vodivost
4,01 W/cm·K
Oxidační čísla
1, 2, 3, 4
Aplikace
Copper is often used for electrical wiring applications and for household plumbing applications.

Copper sulfate is used as a fungicide and as an algicide in rivers, lakes and ponds.

It is also used in cookware and cooking utensils.

Commercially important alloys such as brass and bronze are made with copper and other metals.
Cooking acidic food in copper pots can cause toxicity
Izotopy
Stabilní izotopy
63Cu, 65Cu
Nestabilní izotopy
52Cu, 53Cu, 54Cu, 55Cu, 56Cu, 57Cu, 58Cu, 59Cu, 60Cu, 61Cu, 62Cu, 64Cu, 66Cu, 67Cu, 68Cu, 69Cu, 70Cu, 71Cu, 72Cu, 73Cu, 74Cu, 75Cu, 76Cu, 77Cu, 78Cu, 79Cu, 80Cu