Lithium

3
Li
Skupina
1
Perioda
2
Blok
s
Protony
Electrons
Neutrony
3
3
4
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
3
Atomová hmotnost
6,941
Mass Number
7
Kategorie
Alkalické kovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
Z řeckého slova lithos, kámen
Krystalografická soustava
Kubická prostorově centrovaná
Historie
Lithium was discovered by Johann Arfvedson in 1817 when he was analyzing minerals from the island of Uto in Sweden.

The pure metal was isolated the following year by both Swedish chemist William Thomas Brande and English chemist Sir Humphry Davy working independently.

In 1855, larger quantities of lithium were produced through the electrolysis of lithium chloride by Robert Bunsen and Augustus Matthiessen.
Elektronů v obalu
2, 1
Elektronová konfigurace
[He] 2s1
Li
Lithium is the only metal which reacts with nitrogen under normal conditions
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
0,534 g/cm3
Teplota tání
453,69 K | 180,54 °C | 356,97 °F
Teplota varu
1615,15 K | 1342 °C | 2447,6 °F
Skupenské teplo tání
3 kJ/mol
Skupenské teplo varu
147 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
3,582 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,0017%
Hojnost ve vesmíru
6×10-7%
0.5
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
0.5 grams lithium under argon
CAS Number
7439-93-2
PubChem CID Number
3028194
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
152 pm
Kovalentní poloměr
128 pm
Elektronegativita
0,98 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
5,3917 eV
Molární objem
13,10 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,847 W/cm·K
Oxidační čísla
1
Aplikace
Pure lithium metal is used in rechargeable lithium ion batteries.

Lithium stearate is used as an all-purpose and high-temperature lubricant.

Lithium is used in special glasses and ceramics.

Metallic lithium and its complex hydrides are used as high energy additives to rocket propellants.
Lithium is corrosive and requires special handling to avoid skin contact
Izotopy
Stabilní izotopy
6Li, 7Li
Nestabilní izotopy
4Li, 5Li, 8Li, 9Li, 10Li, 11Li, 12Li