Helium

2
He
Skupina
18
Perioda
1
Blok
s
Protony
Electrons
Neutrony
2
2
2
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
2
Atomová hmotnost
4,002602
Mass Number
4
Kategorie
Vzácné plyny
Barva
Bezbarvý
Radioaktivní
Ne
Z řeckého slova helios, slunce
Krystalografická soustava
Krychlová plošně centrovaná
Historie
French astronomer Jules Janssen obtained the first evidence of helium during the solar eclipse of 1868.

Norman Lockyer and Edward Frankland suggested the name helium for the new element.

In 1895, Sir William Ramsay discovered helium in the uranium mineral cleveite.

It was independently discovered in cleveite by Per Teodor Cleve and Abraham Langlet.
Elektronů v obalu
2
Elektronová konfigurace
1s2
He
Unlike any other element, helium will remain liquid down to absolute zero at normal pressures
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Plyn
Hustota
0,0001785 g/cm3
Teplota tání
0,95 K | -272,2 °C | -457,96 °F
Teplota varu
4,22 K | -268,93 °C | -452,07 °F
Skupenské teplo tání
0,02 kJ/mol
Skupenské teplo varu
0,083 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
5,193 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
5,5×10-7%
Hojnost ve vesmíru
23%
Vial
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure helium
CAS Number
7440-59-7
PubChem CID Number
23987
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
31 pm
Kovalentní poloměr
28 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
24,5874 eV
Molární objem
27,2 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,00152 W/cm·K
Oxidační čísla
0
Aplikace
Helium is used as a protective gas in growing silicon and germanium crystals, in titanium and zirconium production, and in gas chromatography.

Helium at low temperatures is used in cryogenics.

Helium is used for filling balloons and for pressurizing liquid fuel rockets.

Helium is used as a shielding gas in arc welding processes.
Helium is not known to be toxic
Izotopy
Stabilní izotopy
3He, 4He
Nestabilní izotopy
5He, 6He, 7He, 8He, 9He, 10He