Kobalt

27
Co
Skupina
9
Perioda
4
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
27
27
32
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
27
Atomová hmotnost
58,933195
Mass Number
59
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Šedá
Radioaktivní
Ne
From the German word Kobald, goblin or evil spirit; also from the Greek cobalos, mine
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
Cobalt compounds have been used for centuries to impart a rich blue color to glass, glazes and ceramics.

The element was first isolated by Swedish chemist George Brandt in 1735.

He showed it was the presence of the element cobalt that caused the blue color in glass, not bismuth as previously thought.
Elektronů v obalu
2, 8, 15, 2
Elektronová konfigurace
[Ar] 3d7 4s2
Co
Supplemental colbalt is essential in sheep's diets to improve the wools quality
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
8,86 g/cm3
Teplota tání
1768,15 K | 1495 °C | 2723 °F
Teplota varu
3200,15 K | 2927 °C | 5300,6 °F
Skupenské teplo tání
16,2 kJ/mol
Skupenské teplo varu
375 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,421 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,003%
Hojnost ve vesmíru
0,0003%
Pure
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Pure cobalt chips, electrolytically refined, as well as a high purity cobalt cube for comparison
CAS Number
7440-48-4
PubChem CID Number
104730
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
125 pm
Kovalentní poloměr
126 pm
Elektronegativita
1,88 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
7,881 eV
Molární objem
6,7 cm3/mol
Tepelná vodivost
1 W/cm·K
Oxidační čísla
-1, 1, 2, 3, 4, 5
Aplikace
Cobalt is used in the preparation of magnetic, wear-resistant and high-strength alloys.

Cobalt is widely used in batteries and in electroplating.

Radioactive 60Co is used in the treatment of cancer.

A solution of the chloride is used as a sympathetic ink.
Cobalt and its compounds are considered to be slightly toxic
Izotopy
Stabilní izotopy
59Co
Nestabilní izotopy
47Co, 48Co, 49Co, 50Co, 51Co, 52Co, 53Co, 54Co, 55Co, 56Co, 57Co, 58Co, 60Co, 61Co, 62Co, 63Co, 64Co, 65Co, 66Co, 67Co, 68Co, 69Co, 70Co, 71Co, 72Co, 73Co, 74Co, 75Co