Mangan

25
Mn
Skupina
7
Perioda
4
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
25
25
30
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
25
Atomová hmotnost
54,938045
Mass Number
55
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
From the Latin word magnes, magnet, from magnetic properties of pyrolusite
Krystalografická soustava
Kubická prostorově centrovaná
Historie
By the mid-18th century, Swedish chemist Carl Wilhelm Scheele had used pyrolusite to produce chlorine.

Scheele and others were aware that pyrolusite contained a new element, but they were not able to isolate it.

Johan Gottlieb Gahn was the first to isolate an impure sample of manganese metal in 1774, by reducing the dioxide with carbon.
Elektronů v obalu
2, 8, 13, 2
Elektronová konfigurace
[Ar] 3d5 4s2
Mn
Neanderthals may have used black manganese di oxide as a cosmetic 50,000 years ago
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
7,44 g/cm3
Teplota tání
1519,15 K | 1246 °C | 2274,8 °F
Teplota varu
2334,15 K | 2061 °C | 3741,8 °F
Skupenské teplo tání
13,2 kJ/mol
Skupenské teplo varu
220 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,479 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,11%
Hojnost ve vesmíru
0,0008%
Small
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Small pieces of manganese
CAS Number
7439-96-5
PubChem CID Number
23930
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
127 pm
Kovalentní poloměr
139 pm
Elektronegativita
1,55 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
7,434 eV
Molární objem
7,4 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,0782 W/cm·K
Oxidační čísla
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Aplikace
For over 2000 years, manganese dioxide has been used to make colorless glass.

Manganese dioxide is used as the cathode material in zinc-carbon and alkaline batteries.

Manganese also functions in the oxygen-evolving complex of photosynthetic plants.

The dioxide is also used in the preparation of oxygen and chlorine and in drying black paints.
Excess manganese, particularly inhalation of the powder, is toxic
Izotopy
Stabilní izotopy
55Mn
Nestabilní izotopy
44Mn, 45Mn, 46Mn, 47Mn, 48Mn, 49Mn, 50Mn, 51Mn, 52Mn, 53Mn, 54Mn, 56Mn, 57Mn, 58Mn, 59Mn, 60Mn, 61Mn, 62Mn, 63Mn, 64Mn, 65Mn, 66Mn, 67Mn, 68Mn, 69Mn