Vanad

23
V
Skupina
5
Perioda
4
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
23
23
28
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
23
Atomová hmotnost
50,9415
Mass Number
51
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
Po skandinávské bohyni, Vanadis
Krystalografická soustava
Kubická prostorově centrovaná
Historie
Vanadium was originally discovered by Andrés Manuel del Río in 1801.

In 1805, the French chemist Hippolyte Victor Collet-Descotils incorrectly declared that del Río's new element was only an impure sample of chromium.

In 1831, the Swedish chemist Nils Gabriel Sefström rediscovered the element in a new oxide he found while working with iron ores.

Later that same year, Friedrich Wöhler confirmed del Río's earlier work.
Elektronů v obalu
2, 8, 11, 2
Elektronová konfigurace
[Ar] 3d3 4s2
V
Vanadium is mined mostly in South Africa, north-western China, and eastern Russia
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
6,11 g/cm3
Teplota tání
2183,15 K | 1910 °C | 3470 °F
Teplota varu
3680,15 K | 3407 °C | 6164,6 °F
Skupenské teplo tání
22,8 kJ/mol
Skupenské teplo varu
453 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,489 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,019%
Hojnost ve vesmíru
0,0001%
Vanadium
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Vanadium crystals made by electrolysis
CAS Number
7440-62-2
PubChem CID Number
23990
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
134 pm
Kovalentní poloměr
153 pm
Elektronegativita
1,63 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
6,8281 eV
Molární objem
8,78 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,307 W/cm·K
Oxidační čísla
-1, 1, 2, 3, 4, 5
Aplikace
Vanadium is used as an additive in steel to strengthen and protect against corrosion.

Titanium-aluminum-vanadium alloy is used in jet engines and for high-speed aircraft.

Vanadium foil is used in cladding titanium to steel.

Vanadium pentoxide is used in ceramics and as a catalyst for the production of sulfuric acid.
All vanadium compounds should be considered toxic
Izotopy
Stabilní izotopy
51V
Nestabilní izotopy
40V, 41V, 42V, 43V, 44V, 45V, 46V, 47V, 48V, 49V, 50V, 52V, 53V, 54V, 55V, 56V, 57V, 58V, 59V, 60V, 61V, 62V, 63V, 64V, 65V