Titan

22
Ti
Skupina
4
Perioda
4
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
22
22
26
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
22
Atomová hmotnost
47,867
Mass Number
48
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
Z latinského titans, první synové Země, řecká mythologie
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
William Gregor found the oxide of titanium in ilmenite in 1791.

Martin Heinrich Klaproth independently discovered the element in rutile in 1795 and named it.

The pure metallic form was only obtained in 1910 by Matthew A. Hunter.

In 1936, the Kroll Process made the commercial production of titanium possible.
Elektronů v obalu
2, 8, 10, 2
Elektronová konfigurace
[Ar] 3d2 4s2
Ti
Titanium is one of the few elements that burns in pure nitrogen gas
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
4,54 g/cm3
Teplota tání
1941,15 K | 1668 °C | 3034,4 °F
Teplota varu
3560,15 K | 3287 °C | 5948,6 °F
Skupenské teplo tání
18,7 kJ/mol
Skupenské teplo varu
425 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,523 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,66%
Hojnost ve vesmíru
0,0003%
A
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A titanium crystal bar made by the iodide process at URALREDMET in the Soviet era
CAS Number
7440-32-6
PubChem CID Number
23963
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
147 pm
Kovalentní poloměr
160 pm
Elektronegativita
1,54 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
6,8281 eV
Molární objem
10,64 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,219 W/cm·K
Oxidační čísla
-1, 2, 3, 4
Aplikace
Titanium is used in steel as an alloying element to reduce grain size and as a deoxidizer, and in stainless steel to reduce carbon content.

Titanium has potential use in desalination plants for converting sea water into fresh water.

Titanium is used in several everyday products such as drill bits, bicycles, golf clubs, watches and laptop computers.
Titanium metal is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilní izotopy
46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti, 50Ti
Nestabilní izotopy
38Ti, 39Ti, 40Ti, 41Ti, 42Ti, 43Ti, 44Ti, 45Ti, 51Ti, 52Ti, 53Ti, 54Ti, 55Ti, 56Ti, 57Ti, 58Ti, 59Ti, 60Ti, 61Ti, 62Ti, 63Ti