Vodík

1
H
Skupina
1
Perioda
1
Blok
s
Protony
Electrons
Neutrony
1
1
0
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
1
Atomová hmotnost
1,00794
Mass Number
1
Kategorie
Ostatní nekovy
Barva
Bezbarvý
Radioaktivní
Ne
Z řeckého slova hydro (voda), a genes (formování)
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
Henry Cavendish was the first to distinguish hydrogen from other gases in 1766 when he prepared it by reacting hydrochloric acid with zinc.

In 1670, English scientist Robert Boyle had observed its production by reacting strong acids with metals.

French scientist Antoine Lavoisier later named the element hydrogen in 1783.
Elektronů v obalu
1
Elektronová konfigurace
1s1
H
Hydrogen is the primary component of Jupiter and the other gas giant planets
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Plyn
Hustota
0,00008988 g/cm3
Teplota tání
14,01 K | -259,14 °C | -434,45 °F
Teplota varu
20,28 K | -252,87 °C | -423,17 °F
Skupenské teplo tání
0,558 kJ/mol
Skupenské teplo varu
0,452 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
14,304 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,15%
Hojnost ve vesmíru
75%
Vial
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure hydrogen
CAS Number
1333-74-0
PubChem CID Number
783
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
53 pm
Kovalentní poloměr
31 pm
Elektronegativita
2,2 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
13,5984 eV
Molární objem
14,4 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,001815 W/cm·K
Oxidační čísla
-1, 1
Aplikace
Liquid hydrogen is used as a rocket fuel.

Hydrogen is commonly used in power stations as a coolant in generators.

Hydrogen's two heavier isotopes (deuterium and tritium) are used in nuclear fusion.

Used as a shielding gas in welding methods such as atomic hydrogen welding.
Hydrogen poses a number of hazards to safety, from fires when mixed with air to being an asphyxiant in its pure form
Izotopy
Stabilní izotopy
1H, 2H
Nestabilní izotopy
3H, 4H, 5H, 6H, 7H