Argon

18
Ar
Skupina
18
Perioda
3
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
18
18
22
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
18
Atomová hmotnost
39,948
Mass Number
40
Kategorie
Vzácné plyny
Barva
Bezbarvý
Radioaktivní
Ne
Z řeckého slova argos, neaktivní
Krystalografická soustava
Krychlová plošně centrovaná
Historie
Argon was suspected to be present in air by Henry Cavendish in 1785.

It was not isolated until 1894 by Lord Rayleigh and Sir William Ramsay in Scotland.

Argon became the first member of the noble gases to be discovered.

In 1957, IUPAC agreed that the symbol should change from A to Ar.
Elektronů v obalu
2, 8, 8
Elektronová konfigurace
[Ne] 3s2 3p6
Ar
Argon makes a distinctive blue-green gas laser
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Plyn
Hustota
0,0017837 g/cm3
Teplota tání
83,8 K | -189,35 °C | -308,83 °F
Teplota varu
87,3 K | -185,85 °C | -302,53 °F
Skupenské teplo tání
1,18 kJ/mol
Skupenské teplo varu
6,5 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,52 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,00015%
Hojnost ve vesmíru
0,02%
Vial
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure argon
CAS Number
7440-37-1
PubChem CID Number
23968
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
71 pm
Kovalentní poloměr
106 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
15,7596 eV
Molární objem
22,4 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,0001772 W/cm·K
Oxidační čísla
0
Aplikace
Argon gas is used to fill conventional incandescent and fluorescent light bulbs.

Argon is also used as an inert gas shield for arc welding and cutting, as blanket for the production of titanium and other reactive elements.

It is used as a protective atmosphere for growing silicon and germanium crystals.
Argon is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilní izotopy
36Ar, 38Ar, 40Ar
Nestabilní izotopy
30Ar, 31Ar, 32Ar, 33Ar, 34Ar, 35Ar, 37Ar, 39Ar, 41Ar, 42Ar, 43Ar, 44Ar, 45Ar, 46Ar, 47Ar, 48Ar, 49Ar, 50Ar, 51Ar, 52Ar, 53Ar