Síra

16
S
Skupina
16
Perioda
3
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
16
16
16
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
16
Atomová hmotnost
32,065
Mass Number
32
Kategorie
Ostatní nekovy
Barva
Žlutá
Radioaktivní
Ne
Označováno v Genesis jako brimstone
Krystalografická soustava
Orthorhombická plošně centrovaná
Historie
By the 3rd century, the Chinese discovered that sulfur could be extracted from pyrite.

Indian alchemists wrote extensively about the use of sulfur in alchemical operations with mercury, from the eighth century AD onwards.

In 1777, Antoine Lavoisier helped convince the scientific community that sulfur was an element, not a compound.
Elektronů v obalu
2, 8, 6
Elektronová konfigurace
[Ne] 3s2 3p4
S
Penicillin is a natural, sulfur-based antibiotic
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
2,067 g/cm3
Teplota tání
388,36 K | 115,21 °C | 239,38 °F
Teplota varu
717,8 K | 444,65 °C | 832,37 °F
Skupenské teplo tání
1,73 kJ/mol
Skupenské teplo varu
9,8 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,71 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,042%
Hojnost ve vesmíru
0,05%
A
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Ben Mills)
A sample of sulfur
CAS Number
7704-34-9
PubChem CID Number
5362487
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
88 pm
Kovalentní poloměr
105 pm
Elektronegativita
2,58 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
10,36 eV
Molární objem
15,5 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,00269 W/cm·K
Oxidační čísla
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Aplikace
Sulfur's main commercial use is as a reactant in the production of sulfuric acid.

Sulfur is a component of black gunpowder, and is used in the vulcanization of natural rubber and a fungicide.

It is used to make sulfite paper and other papers, to fumigate fumigant, and to bleach dried fruits.

It is also used extensively in making phosphatic fertilizers.
Elemental sulfur is considered to be of low toxicity
Izotopy
Stabilní izotopy
32S, 33S, 34S, 36S
Nestabilní izotopy
26S, 27S, 28S, 29S, 30S, 31S, 35S, 37S, 38S, 39S, 40S, 41S, 42S, 43S, 44S, 45S, 46S, 47S, 48S, 49S