Fosfor

15
P
Skupina
15
Perioda
3
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
15
15
16
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
15
Atomová hmotnost
30,973762
Mass Number
31
Kategorie
Ostatní nekovy
Barva
Bezbarvý
Radioaktivní
Ne
Z řeckého phosphorus; phos, světlo; phoros, nesoucí; tedy světlonoš
Krystalografická soustava
Triklinická
Historie
Hennig Brand discovered phosphorus in 1669, in Hamburg, Germany, preparing it from urine.

In 1769, Johan Gottlieb Gahn and Carl Wilhelm Scheele showed that calcium phosphate is found in bones, and they obtained elemental phosphorus from bone ash.

Antoine Lavoisier recognized phosphorus as an element in 1777.
Elektronů v obalu
2, 8, 5
Elektronová konfigurace
[Ne] 3s2 3p3
P
Elemental phosphorus exists in two major forms - white phosphorus and red phosphorus
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
1,82 g/cm3
Teplota tání
317,25 K | 44,1 °C | 111,38 °F
Teplota varu
553 K | 279,85 °C | 535,73 °F
Skupenské teplo tání
0,64 kJ/mol
Skupenské teplo varu
12,4 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,769 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
0,099%
Hojnost ve vesmíru
0,0007%
Red
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Red phosphorus as powder
CAS Number
7723-14-0
PubChem CID Number
5462309
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
98 pm
Kovalentní poloměr
107 pm
Elektronegativita
2,19 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
10,4867 eV
Molární objem
17,0 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,00235 W/cm·K
Oxidační čísla
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
Aplikace
Many fertilisers contain a high proportion of phosphorus and are manufactured from concentrated phosphoric acids.

Phosphorus is used in the manufacture of safety matches, pyrotechnics and incendiary shells.

Phosphorus is also used in steel manufacture and in the production of phosphor bronze.
White phosphorus is highly toxic while red phosphorus is considered non-toxic
Izotopy
Stabilní izotopy
31P
Nestabilní izotopy
24P, 25P, 26P, 27P, 28P, 29P, 30P, 32P, 33P, 34P, 35P, 36P, 37P, 38P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44P, 45P, 46P