Křemík

14
Si
Skupina
14
Perioda
3
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
14
14
14
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
14
Atomová hmotnost
28,0855
Mass Number
28
Kategorie
Polokovy
Barva
Šedá
Radioaktivní
Ne
Z latinského slova silex, křemík, pazourek
Krystalografická soustava
Tetrahedral Packing
Historie
In 1800, Sir Humphry Davy thought silica to be a compound and not an element; but in 1811, Gay Lussac and Louis Jacques Thénard probably prepared impure amorphous silicon by heating potassium with silicon tetrafluoride.

In 1824 Jöns Jakob Berzelius prepared amorphous silicon by the same general method.

Henri Deville in 1854 first prepared crystalline silicon, the second allotropic form of the element.
Elektronů v obalu
2, 8, 4
Elektronová konfigurace
[Ne] 3s2 3p2
Si
Silicon also has the unusual property that it expands as it freezes
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
2,3296 g/cm3
Teplota tání
1687,15 K | 1414 °C | 2577,2 °F
Teplota varu
3538,15 K | 3265 °C | 5909 °F
Skupenské teplo tání
50,2 kJ/mol
Skupenské teplo varu
359 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,705 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
27%
Hojnost ve vesmíru
0,07%
Close
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Enricoros)
Close up photo of a piece of purified silicon
CAS Number
7440-21-3
PubChem CID Number
5461123
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
111 pm
Kovalentní poloměr
111 pm
Elektronegativita
1,9 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
8,1517 eV
Molární objem
12,1 cm3/mol
Tepelná vodivost
1,48 W/cm·K
Oxidační čísla
-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4
Aplikace
In the form of sand and clay it is used to make concrete and brick; it is a useful refractory material for high-temperature work, and in the form of silicates it is used in making enamels, pottery, etc.

Silica, as sand, is a principal ingredient of glass.

Silicon chips are the basis of modern electronic and computing.

Silicon carbide, more commonly called carborundum is used in abrasives.
If breathed in as a fine silica/silicate dust, it may cause chronic respiratory problems
Izotopy
Stabilní izotopy
28Si, 29Si, 30Si
Nestabilní izotopy
22Si, 23Si, 24Si, 25Si, 26Si, 27Si, 31Si, 32Si, 33Si, 34Si, 35Si, 36Si, 37Si, 38Si, 39Si, 40Si, 41Si, 42Si, 43Si, 44Si