Hořčík

12
Mg
Skupina
2
Perioda
3
Blok
s
Protony
Electrons
Neutrony
12
12
12
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
12
Atomová hmotnost
24,305
Mass Number
24
Kategorie
Kovy alkalických zemin
Barva
Stříbrná
Radioaktivní
Ne
Z Magnesia, okres v Thessaly
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
Scottish chemist Joseph Black recognized magnesium as an element in 1755.

Magnesium was first isolated by Sir Humphry Davy in 1808, in London.

He used electrolysis on a mixture of magnesia and mercuric oxide.

Antoine Bussy prepared it in coherent form in 1831.
Elektronů v obalu
2, 8, 2
Elektronová konfigurace
[Ne] 3s2
Mg
When it burns in air, magnesium produces a brilliant white light
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
1,738 g/cm3
Teplota tání
923,15 K | 650 °C | 1202 °F
Teplota varu
1363,15 K | 1090 °C | 1994 °F
Skupenské teplo tání
8,7 kJ/mol
Skupenské teplo varu
128 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
1,023 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
2,9%
Hojnost ve vesmíru
0,06%
Magnesium
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Magnesium swarf in a glass jar
CAS Number
7439-95-4
PubChem CID Number
5462224
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
160 pm
Kovalentní poloměr
141 pm
Elektronegativita
1,31 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
7,6462 eV
Molární objem
13,97 cm3/mol
Tepelná vodivost
1,56 W/cm·K
Oxidační čísla
1, 2
Aplikace
Magnesium is widely used in the manufacturing of mobile phones, laptop computers, cameras, and other electronic components.

The brilliant light it produces when ignited is made use of in photography, flares, pyrotechnics and incendiary bombs.

Magnesium compounds such as the hydroxide (milk of magnesia), sulfate (Epsom salts), chloride and citrate are used for medicinal purposes.
Because serious fires can occur, great care should be taken in handling magnesium metal
Izotopy
Stabilní izotopy
24Mg, 25Mg, 26Mg
Nestabilní izotopy
19Mg, 20Mg, 21Mg, 22Mg, 23Mg, 27Mg, 28Mg, 29Mg, 30Mg, 31Mg, 32Mg, 33Mg, 34Mg, 35Mg, 36Mg, 37Mg, 38Mg, 39Mg, 40Mg